Български зъболекарски съюз

Редовен отчетно-изборен конгрес на БЗС, 02-03.06.2017 г., гр. София

 Информация за регистрация на делегатите на

Редовен конгрес на БЗС (отчетно-изборен),

02-03.06.2017 г., парк-хотел „Москва”, гр. София

 

07:30 - 09:00 ч. -    Регистрация на делегатите пред зала „Европа” на парк

хотел „Москва”

 

       Регистрацията на делегатите ще протича на два етапа:


       I Регистрация по районни колегии  на БЗС:

       1. Електронна регистрация с електронната членската карта на

           Българския зъболекарски съюз.

       2. Допуска се като изключение регистрация на делегата в случаи,

           че е забравил или загубил членската си карта на БЗС в отделен списък

           срещу подпис на Делегата.

       3. Получаване на делегатска карта за гласуване срещу подпис на хартиен носител.

       

       II Получаване на устройствата за интерактивното гласуване само от едно място, след представяне на електронната членска карта на БЗС и делегатска карта за гласуване като се полага подпис на хартиен носител. Устройствата се връщат в края на първия работен ден на Конгреса. Загубени или невърнати устройства се заплащат от съответния делегат като стойността е равнозначна на 240 лв.

 

       След прочитане на доклада на председателя на Мандатната комисия, няма да има регистрация и се прекратява получаване на карти и устройства за гласуване на делегати, които са закъснели да се регистрират в определения срок. Тези делегати могат да присъстват в залата, могат да участват в дебатите, но няма да могат да гласуват. По този начин се изчистват всички недоразумения, на които сме били свидетели през изминалите години.

 


Уважаеми колеги, моля ви не закъснявайте за регистрацията, за да не загубите делегатските си права за гласуване!

 


Предварителен график на Конгреса:

02.06.2017 г. /петък/

09:00 - 13:00 ч.       Първо заседание

13:00 - 14:30 ч.       Обедна почивка

14:30  -                   Второ заседание

 

03.06.2017 г. /събота/

10:00 - 13:30 ч.       Трето заседание

13:30 - 15:00 ч.       Обедна почивка

15:00 -                    Четвърто заседание – при необходимост от такова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение