Български зъболекарски съюз

2011 г.

Инструкции от НАП за регистрация по ЗДДС и използване на касови апарати от ЛДМ

Писмо от БЗС до НАП, относно регистрирането на касови апарати на лекари по дентална медицина при повече от една практика

 

Отговор на НАП

Становище на МЗ

Писмо от МЗ относно осигуряването на автоклави в денталните кабинети.

 

СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЗС - КЮСТЕНДИЛ

С Т А Н О В И Щ Е НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЗС - КЮСТЕНДИЛ ОТНОСНО НЕЗАКОННАТА РАБОТА НА АМЕРИКАНСКИ ЗЪБОЛЕКАРИ В БЪЛГАРИЯ

 

Становище на Българския зъболекарски съюз, относно Закона за местните данъци и такси

Становище на Българския зъболекарски съюз, относно Закона за местните данъци и такси

 

Качество на живот за нашите родители

Международна акция на асоциациите по орална имплантология, свързана с безплатна зъбна имплантация

Становище на Българския зъболекарски съюз (БЗС) относно акция „Качество на живот за нашите родители”

Становище на БАОИ

 

ИА "Медицински одит"

Писмо Вх. 052/02.03.2011 г.

Писмо Изх. 127/19.03.2011 г.

Писмо Изх. 128/19.03.2011 г.

Становище на РК на БЗС - София регион

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение