Български зъболекарски съюз

2010 г.

Становища относно приемането на медико-технически стандарт по „Зъботехника”


Становище относно приемането на медико-технически стандарт

Становище относно проект на ЗИД на ЗЗО – да се премести на четвърто място

Становище на проф. Андон Филчев относно приемането на стандарт "Зъботехника"

Становище на проф. Трифон Михайлов относно приемането на стандарт "Зъботехника"

 

Становища

 

Писмо до председателя на УС на НЗОК относно забавяне на дължимите плащания към лекарите по дентална медицина от страна на НЗОК

Декларация на БЗС относно забавяне на дължимите плащания към лекарите по дентална медицина от страна на НЗОК

Протестна декларация на БЗС относно забавяне на дължимите плащания към лекарите по дентална медицина от страна на НЗОК

Писмо до КЗ относно ЗИД на Закона за лечебните заведения

Становище относно проект на Наредба за утвърждаване на медицински стандарт „Естетични медицински дейности”

Предложение от БЗС за промяна в Закона за здравното осигуряване

Становище на БЗС към ЗИД на Закона за здравето

Писмо до Министерство на здравеопазването относно „професионалните карти на лекарите по дентална медицина”

Становище на КРД до Министерството на финансите

Резолюция, гласувана на Извънредния конгрес на Български зъболекарски съюз относно ЗЗО

Инструкция от НАП за лекарите по дентална медицина, сключили договор с НЗОК

Писмо до МЗ относно управлението на отпдъците

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение