Български зъболекарски съюз

Ямбол

Ямбол
Александър Иванов Йорданов

Ангел Йорданов Иванов

Антоанета Вълкова Костадинова-Драгнева

Антон Ников Андонов

Антон Николов Стойков

Антонина Жекова Бъчварова

Антонина Панайотова Бъчварова-Станева

Атанас Тодоров Атанасов

Атанаска Йорданова Димитрова

Борис Георгиев Аладжов

Вера Иванова Тенева

Веселин Кирилова Кръстанов

Веселин Сотиров Сотиров

Веселина Кирилова Андреева

Веселина Костадинова Стефаниева

Веселина Николаева Михова

Веселина Стоилова Динева

Вилиана Димитрова Димитрова

Виолета Стоянова Алексиева

Вярка Илиева Черкезова

Галина Василева Войчева

Галина Станчева Георгиева

Ганка Динева Андонова

Гинка Димитрова Господинова

Диана Димитрова Данакова-Александрова

Диана Тодорова Ангелова

Димитрина Тодорова Христова

Димитър Венелинов Божилов

Димитър Янев Панайотов

Диньо Кръстев Стоянов

Донка Илиева Стоева

Дочка Василева Джендова

Евгения Ангелова Кънделова

Емил Найденов Михайлов

Живко Тодоров Станев

Жулиета Стоянова Симеонова

Здравка Димитрова Крачева

Златка Иванова Димитрова

Ивайло Любомиров Робев

Иван Георгиев Свинаров

Иванка Василева Василева

Илко Христов Карабелов

Ирина Йорданова Личева

Йонка Генчева Дойнова

Катя Динева Станева

Катя Стоянова Добрева

Катя Христова Петкова

Костадин Георгиев Йотов

Красимира Димова Трудолюбова

Красимира Янакиева Брезалиева

Кристина Стефанова Кръстева

Магдалена Георгиева Шаламанова

Мариана Дучева Пастърмаджиева

Мария Иванова Бързева-Ал Самра

Мария Стойкова Боянова

Мария Чанева Кръстанова

Марияна Динева Колева

Мери Стефанова Петтрова

Милена Божидарова Пиличева

Мило Иванов Каменов

Минка Янкова Димитрова

Надка Койчева Дончева

Невяна Стоянова Янева

Недка Атанасова Банчева

Недялка Стоянова Политова

Нина Каменова Андонова-Георгиева

Пенка Енчева Тонева

Пенка Христова Димитрова

Пенчо Жеков Пенчев

Петрана Димитрова Тагарева

Петър Христов Дойнов

Радка Колева Алипиева

Рая Петрова Пенева

Румяна Александрова Славова

Румяна Христова Йотова

Руска Иванова Зафирова-Дуплева

Светла Иванова Сивова

Светла Минкова Цокова

Светослав Иванов Тричков

Симона Стефанова Енева

Сотир Манолов Сотиров

Спасимир Едуард Газдов

Станка Иванова Цветкова

Стефан Вълчев Пиличев

Стефка Любомирова Шекерджиева

Стефка Минчева Шивачева-Витларова

Стоян Йовчев Стоянов

Стоянка Христова Лазарова

Събка Данева Стоева

Таня Стефанова Чифчиева

Татяна Антоновя Владева

Татяна Петрова Стоянова

Татяна Стоянова Маркова

Триада Георгиева Димитрова

Харламби Маринов Илиев

Христина Георгиева Петева

Христо Атанасов Желев

Христо Иванов Митев

Цанка Иванова Ялъмова

Ценка Петкова Кънева

Юлия Добрева Чакърова

Юлия Йорданова Робева

Юлиян Михайлов Папашимов

Янка Иванова Николова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение