Български зъболекарски съюз

Шумен

Шумен
Адриана Радославова Паскалева

Александър Василев Пиперков

Андрей Колев Андреев

Ася Димитрова Байчева

Атанас Великов Баев

Атанас Христов Атанасов

Богдан Янчев Христов

Борис Янков Борисов

Боряна Кънчева Драгнева

Боян Христов Богданов

Валентина Иванова Искрова

Валентина Неделчева Вълчева

Валентина Ташева Димитрова

Велмира Петромилова Николова

Венелин Николов Кожухаров

Венелина Николова Смилкова

Веско Димов Вълчев

Виолета Данчева Алексиева

Галина Райчева Маринова

Галинака Иванова Кьосева

Георги Стоянов Добрев

Гергана Георгиева Велинова

Гьонюл Адемова Мюслюмова

Даринка Иванова Рачева

Даринка Стойчева Колева

Деница Ангелова Пеева

Десислава Божидарова Викова

Десислава Найденова Искрова

Димитричка Върбева Василева

Добрена Христова Махова

Добринка Иванова Бахчеванова

Донка Димитрова Андреева

Елена Драганова Гущерска

Елка Точева Баева

Емилия Христова Пенева

Жечко Добрев Жечев

Жулиета Христова Янева

Златина Димитрова Тодорова

Ивайло Кръстев Недев

Ивелина Николаева Гинева

Ивка Димитрова Щиркова

Иво Илиев Джамбазов

Илка Петрова Якова

Йордан Великов Великов

Йорданка Денева Добрева

Йорданка Славчева Ботева

Калин Бончев Николов

Катя Димитрова Стоянова

Катя Тодорова Керанова

Красимира Йорданова Кирова

Кръстинка Матеева Кръстева

Лена Евстатиева Маринова

Лилия Димитрова Ненчева

Лилия Никифорова Стефанова

Любомир Николаев Гацев

Любомир Станков Виков

Магдалена Николова Тарлева

Малина Милчева Драгнева

Маргарита Иванова Стойчева

Марийка Богомилова Вангелова

Мария Крумова Мирославова

Марияна Райчева Райчева

Мая Райкова Кочева

Мехмед Мустафов Мехмедов

Миглена Тодорова Георгиева

Минка Иванова Кръстева

Минка Тодорова Чалъкова

Михаил Петров Лозев

Надежда Николаева Янкова

Надлена Жечева Леонова

Найден Русинов Искров

Невин Мустафа Сабри

Недялко Величков Недялков

Неждет Исмаилов Хасанов

Нели Славчева Зидарова

Петромил Николаев Димитров

Петьо Павлов Георгиев

Петя Стефанова Иванова

Пламен Иванов Пенчев

Радосвета Стоянова Андреева

Радостин Русев Радулов

Росица Енчева Стойчева

Росица Железова Енчева

Румяна Георгиева Томова

Светла Жекова Балчева

Светла Пенчева Христофорова

Светлана Атанасова Гацева

Светослав Василев Йотов

Севдалина Димова Пенчева

Силвия Недялкова Пеева

Силвия Стефкова Матева

Слави Йорданов Кръстев

Снежана Василева Колева

Снежана Велизарова Генова

Соня Миланова Милошева

Соня Спасова Лозева

Станислав Любомиров Виков

Станчо Иванов Станчев

Стефан Борисов Бойчев

Стефан Смилков Смилкова

Стефка Белчева Раева

Стефка Петрова Берова

Теодор Атанасов Блажев

Тодор Йорданов Тодоров

Тодорка Кирилова Василева

Тюнай Васвиев Сабриев

Филип Йосифов Невенов

Хаккъ Баки Баки

Хюнер Талиб Тепик

Хюсеин Шабанов Шуганов

Ценка Георгиева Костадинова

Циклама Георгиева Йонова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение