Български зъболекарски съюз

Търговище

Търговище
Али Мустафов Мъстанов

Анета Генчева Собаджиева

Анна Александрова Христова

Антоанета Петкова Тодорова

Атанас Цветанов Деков

Валентина Николова Александрова

Ваня Любомирова Кирова

Ваня Янчева Панайотова

Васил Александрова Илиев

Васил Владов Доганов

Веселина Димитрова Георгиева

Виолета Крумова Лалова

Галина Иванова Маринска

Галина Стоянова Стоименова

Георги Лазков Георгиев

Гюркан Азизов Махмудов

Дамянка Николова Гогушева

Даниел Райков Дойчев

Дарина Стоянова Георгиева

Диана Александрова Мартинова

Диляна Иванова Богоева

Димитър Христов Димитров

Душка Иванова Събева

Евгени Иванова Кънев

Жан Абдулмесих Жоржес

Златка Митева Шиварова

Иваничка Георгиева Иванова

Иванка Петрова Трифонова

Ивелина Стефанова Иванова

Йордан Василев Йорданов

Йорданка Иванова Игнатова

Кристина Иванова Гаджонова-Драганчева

Лидия Александрова Иванова

Лидия Янкова Керезова

Лиляна Асенова Димитрова

Лиляна Жечева Николова

Людмил Петров Криндов

Мара Илиева Сапунджиева

Мария Василева Йовова

Мария Владимирова Алексиева

Марияна Йосифова Машкова

Мехмет Салих Ефе

Милена Генчева Сотирова

Моника Димитрова Христова

Нели Георгиева Дойчева

Николай Савов Колев

Николинка Стоянова Петрова

Пелагия Господинова Спасова

Петинка Георгиева Павлова

Петър Димитров Криндов

Петя Симеонова Атанасова

Радка Йорданова Ненкова

Райна Димитрова Тончева

Розалина Костадинова Маринова-Илиева

Росица Йорданова Стоянова

Румяна Панайотова Панайотова

Свеозар Иванов Власов

Светломир Недков Шиварова

Северин Борисов Стойчев

Станка Стоянова Тодорова

Стефан Петров Стамов

Стефка Денчева Куклева

Стилиян Панчев Сотиров

Стоян Антонов Стефанов

Танзер Исметов Мезинов

Теодора Димитрова Георгиева-Минчева

Тодорка Кръстева Папазова

Филка Андонова Стоянова

Цветан Иванов Деков

Цветанка Иванова Георгиева

Цветанка Николова Райкова

Цветелина Антонова Лазарова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение