Български зъболекарски съюз

Стара Загора

Стара Загора
Александра Здравкова Хлебарова

Александър Николаев Дончев

Анастасия Евстатиева Христова

Ангел Иванов Сираков

Ангелина Иванова Браянова-Загорова

Анелия Желязкова Радева

Анелия Иванова Янкова

Антоанета Иванова Рашева

Антоанета Филева Христозова

Антоний Христов Бозуков

Антония Иванова Терзиева-Караилиева

Асенка Андонова Сиврева

Атанаска Иванова Шишкова

Бисерка Кънева Иванова-Георгиева

Богдана Цекова Русинова

Божидар Василев Пандовски

Божидар Гочев Михайлов

Бойка Иванова Джондрова-Косева

Бойчо Минчев Златев

Борислав Иванов Стоянов

Боряна Димитрова Попова

Валентин Димитров Петров

Валентина Иванова Василева

Ваня Димова Иванова-Маджарова

Ваня Колева Колева

Ваня Русева Русева

Васил Бойчев Златев

Васка Иванова Александрова

Величка Николова Карамболова

Величко Георгиев Ангелов

Венелин Стоянов Борисов

Венцеслав Филчев Стаменов

Венцислав Николов Мандевски

Веселин Иванов Дойков

Веселина Димитрова Апостолова

Веселина Димитрова Петкова

Веселина Христова Видева

Веселина Христофорова Кестенова-Тотева

Веселина Димитрова Ангелова

Видьо Тонев Тонев

Виктор Данаилов Даков

Вилиана Иванова Баклова

Вилиян Абленов Исмилчев

Виолета Дончева Кирякова

Владимир Георгиев Русев

Въльо Колев Вълев

Галин Стефанов Гъдев

Галина Борисова Станева

Галя Пенкова Пенкова

Георги Ангелов Дзивков

Георги Борисов Боев

Георги Господинов Мурзов

Георги Иванов Димов

Гергана Савова Павлова

Гинка Рачева Маринова

Гиргин Петров Гиргинов

Господин Георгиев Мурзов

Господин Петров Илиев

Григор Колев Гочев

Даниел Николаев Нанев

Даниел Стоянов Дойчев

Даниела Димитрова Давидова

Даниела Иванова Керанова

Даниела Стефанова Роглева

Даниела Цонева Димова

Дарина Пейчева Арабаджиева

Денка Радева Топчиева

Деян Иванов Косев

Диан Димитров Шарланов

Диана Димитрова Бушкалова

Диана Тенева Дечева

Диана Йорданова Михайлова

Диминричка Стоянова Лазарова

Димитър Вълчев Кючуков

Димитър Иванов Димитров

Димитър Иванов Станчев

Димитър Михайлов Карабоюков

Димитър Петков Сиврев

Димитър Русев Митев

Димитър Стойчев Димитров

Димитър Христов Христов

Динка Банчева Григорова

Динка Иванова Проданова

Диньо Иванов Банков

Добринка Димитрова Стефанова

Донка Василева Денчева

Донка Мирославова Стаменова

Донка Иванова Данова

Дора Костадинова Тричкова-Милчева

Евгения Райкова Славова

Елена Асенова Караколева-Стефанова

Елена Георгиева Вълкова

Елена Димитрова Петрова-Анева

Елена Маркова Маркова

Елеонора Петрова Минкова

Ели Георгиева Георгиева-Мочева

Елиза Юлиянова Афъзова

Емануил Данчев Генев

Емануил Иванов Стоилов

Емил Димов Георгиев

Емил Колев Михайлов

Емилия Кънчева Влахова-Мандевска

Емилия Христова Минева

Емилия Христова Марчинова

Желка Иванова Георгиева

Желка Колева Петкова

Жени Михайлова Савова

Живко Венциславов Григоров

Живко Колев Зюмбюлев

Живко Руев Кирилчев

Живко Стоянов Стоянов

Жулиета Василева Борисова

Жулиета Гочева Иванова

Златко Стефанов Златев

Иван Бонев Динев

Иван Иванов Дечев

Иван Любов Ганчев

Иван Цветков Гюдюлев

Иван Мирчев Армянов

Ивелин Георгиев Белчев

Ивелина Колева Арабаджова

Ивелина Тодорова Димова

Илия Димитров Узунов

Имад Мохамад Абужамус

Ирина Василева Стамова

Ирина Тошева Михайлова

Йовка Колева Петрова-Тилева

Йовка Стоянова Маринова

Йорданка Иванова Урумова

Йорданка Петрова Петрова

Йорданка Станева Чакърова

Капка Георгиева Косева

Катя Георгиева Начевя-Китанова

Катя Йорданова Казакова

Кольо Стоянов Арнаудов

Красимир Исидоров Апостолов

Красимир Петров Трайков

Красимира Ангелова Апостолова

Красимира Димитрова Испирева

Кръстьо Манчев Вакарелов

Кънчо Бончев Петров

Ленко Балчев Ленков

Лидия Стефанова Дечева-Попова

Лилиана Ликова Герова

Лиляна Симеонова Алексиева

Лиляна Тончева Кънева

Люба Георгиева Иванова

Любов Никоновна Стоянова

Любомир Димитров Пеев

Любомир Тодоров Димитров

Людмила Борисова Занова

Магдалена Николова Мухтарева-Пировска

Майя Георгиева Джамбова

Мара Тодорова Кънева

Маргарита Ангелова Димитрова

Маргарита Горанова Бояджиева

Маргарита Кирилова Желязкова

Маргарита Пеева Вачева-Савова

Маргарита Тодорова Тотева

Мариан Дечков Илев

Марин Господинов Райчев

Марин Колев Стоянов

Марина Нинова Митева

Мария Василева Коева-Братоева

Мария Георгиева Попова

Мария Любомирова Бояджиева

Мария Маркова Йотова-Папазова

Мария Николова Карамалакова

Мария Петкова Стаева-Александрова

Мария Петрова Казмукова

Марияна Филимонова Кънева

Маруся Василева Панайотова-Кондева

Милен Митком Илиев

Милена Ганчева Стойчева

Милена Здравкова Караилиева

Милена Иванова Кънчева

Милена Петрова Ранчева

Милена Славчева Петрова

Милена Стефанова Баклова

Мина Дечкова Матева

Минко Пенев Минков

Минчо Балев Славов

Мирена Станчева Баяслиева

Михаела Красимирова Нанева

Михайл Ангелов Кузманов

Надежда Николова Ненова-Ганчева

Надя Йорданова Вълканова

Нанчо Ганчев Бошнаков

Наталия Георгиева Михайлова

Невена Колева Петрова

Невена Спасова Ефремова

Невена Станчева Ангелова

Недка Георгиева Манолава-Арнаудова

Недка Стефанова Пейкова-Златкова

Недка Стойчева Братанова

Недко Тодоров Попов

Недялка Димова Ганчева

Недялка Иванова Мандраджиева-Денева

Недялка Русева Генева

Нели Пеева Дакова

Нели Костова Станева

Николай Антонов Беев

Николай Георгиев Арабаджов

Николай Иванов Колев

Николай Минков Чакъров

Николай Танев Димитров

Николай Христов Стоев

Николай Цонев Иванов

Николай Байков Минев

Николина Нейчева Михова

Николина Петева Митроева

Нина Андреева Коленичева

Олга Стоянова Казакова

Пантелей Събев Пантелеев

Пени Иванова Чавдарова

Пенка Минчева Маринова

Пенка Петрова Ангелова-Пърпова

Пенка Ташева Господинова

Пенка Христова Никова-Димитрова

Пенка Христова Чукарева

Пепа Иванова Славова

Петко Стоянов Петков

Петко Тончев Христов

Петранка Милчева Христова-Йоргова

Петър Великов Костадинов

Петър Иванов Карабойчев

Петър Маринов Петров

Петър Рачев Косев

Петър Тенков Калайджиев

Петър Атанасов Петров

Петя Найденова Колева-Койчева

Петя Стефанова Лачева-Гочева

Петя Стоянова Гребенска-Пачалова

Пламен Бойчев Русинов

Пламен Иванов Димитров

Пламен Русланов Марчинов

Пламена Тодорова Ванева-Тонева

Пламена Христова Ботева-Джелепова

Полина Хинкова Чернева-Николова

Радиана Запрянова Запрянова

Радка Троева Запрянова

Радка Ангелова Пейчева

Радослав Петков Славчев

Радостина Василева Петрова-Георгиева

Радостина Станчева Тончева

Райна Веселинова Дойкова

Райна Манолова Стоянова

Ралица Ангелова Гаджанова

Рафаил Иванов Бакалов

Рени Григорова Иванова

Росен Иванов Златанов

Росица Динева Ралева

Росица Иванова Константинова

Росица Нешева Минева

Росица Стоянова Янакиева

Росица Цветанова Яцева-Катерова

Румен Иванов Вълчанов

Румена Борисова Сидова

Румяна Минкова Ганкова-Баликова

Румяна Минчева Николова-Щерева

Румяна Петрова Драндаревска

Румяна Тодорова Калайджиева

Саша Ташева Чакърова

Саша Ставров

Светла Георгиева Захариева-Тотева

Светла Петкова Мурзова

Светла Иванова Борисова

Светла Иванова Йорданова

Светлана Иванова Бангеева-Николова

Светослав Минев Минчев

Светослава Иванова Кузманова

Сета атам Саркисян

Сийка Димитрова Грудева-Петкова

Славка Неделчева Делииванова

Славка Стоянова Данева

Снежана Тенчева Събева-Пенева

Снежана Христозова Ирмилайчева

Соня Георгиева Вътева

Соня Николова Матева-Маринова

Соня Горанова Маринова

Спаска Неделчева Панчева

Станимира Петкова Грънчарова

Станка Костадинова Раева-Палазова

Стефан Василев Пеев

Стефан Иванов Иванов

Стефана Милева Тодорова

Стефка Иванова Стоянова-Славова

Стефка Начева Дзивкова

Стойка Атанасова Банкова

Стойчо Иванов Стойчев

Стоянка Колева Колева

Стоянка Колева Колева-Исмилчева

Стоянка Христова Попова

Таньо Неделчев Танев

Татяна Бонева Димитрова

Татяна Красимирова Карагенска

Татяна Дичева Дойчева

Теодора Апостолова Стоянова

Тинко Георгиев Маринов

Тодор Стоянов Казаков

Тодор Тодоров Найденов

Тодор Христов Христов

Тодор Цанев Петков

Тодор Неделчев Алтънов

Тодорка Маринова Владова

Тонка Атанасова Владиславова

Торез Христов Казаков

Тошка Коева Бончева

Тянка Георгиева Георгиева-Паланкова

Уляна Минчева Петрова

Христо Василев Вълков

Христо Неделчев Христов

Христо Тодоров Христов

Щиляна Рахнева Рачева

Юлия Иванова Кънева-Михайлова

Юлия Николова Пергелова

Яна Живкова Колева

Яна Христова Пулева

Янка Димитрова Чакърова

Янка Илиева Чевенска

Янка Стефанова Маджарова

Янула Янис Пандовска

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение