Български зъболекарски съюз

Смолян

Смолян
Алберт Андреев Демирев

Александър Стаменов Ефимов

Ана Димитрова Лазарова

Бисер Боянова Боянов

Божидар Станчев Томовски

Валери Радованов Белев

Валентин Митев Петров

Варя Ангелова Караджова

Васил Анастасов Василев

Васил Николов Василев

Васко Николов Василев

Вася Иванова Семерджиева

Велин Алексиев Сариев

Величка Георгиева Белева-Неделчева

Величка Георгиева Георгиева

Венелин Севдалинов Яръмов

Веселина Димитрова Кацарова

Виолета Гълъбова Чолакова

Владимир Младенов Германов

Владимир Стефанов Димитров

Ганка Данева Радева

Генчо Славов Хаджиматев

Георги Иванов Иванов

Георги Славчева Спиридонов

Данаил Деянов Монтев

Даниел Николов Лазаров

Даниела Ангелова Камбарева

Димитрина Димитрова Наумова

Димитър Илиев Терзийски

Донка Иванова Станчева-Забуртова

Евгения Георгиева Кожухарска

Елена Иванова Василева

Елена Петрова Боюклиева

Елка Людмилова Рашилова

Емил Боянов Белев

Ивелина Асенова Хаджийска

Ивелина Димитрова Карова-Поппалова

Илиана Георгиева Пенева

Илка Генчева Гелова

Ирена Христова Георгиева

Ирина Симова Узунова

Ирина Хариева Ферева

Катя Боянова Караджова

Кинче Кирякова Мундева

Кирил Христов Паинков

Костадин Маринов Цолов

Красимир Руменов Бумбаров

Лилия Христова Кузманова

Лиляна Георгиева Сарийска

Любен Илиев Мирков

Любка Тодорова Каишева

Людмила Георгиева Бояджиева

Мариана Иванова Германова

Мариана Тодорова Узунова

Марио Иванов Лазаров

Мария Анастасова Маргаритова

Мария Ангелова Куклева

Мария Борисова Велева

Мария Димитрова Пефева

Мария Илиева Демирева

Мария Петрова Клинчева

Мария Тодорова Янкова-Читакова

Мария Христова Филева-Папучарова

Мая Здравкова Бонкалова

Мина Мирчева Анджерова-Ефимова

Минка Борисова Кормова

Минчо Минчев Хаджиев

Мирослав Венелинов Башев

Михаил Манолов Радичев

Незабравка Георгиева Генишева

Нейка Славова Василева

Нели Аргирова Хаджихристева

Николай Атанасов Василев

Нина Алекова Хаджийска

Нина Тончева Атанасова

Нора Миткова Ризова

Огнян Здравков Настанлиев

Панайот Димитров Панайотов

Петър Василев Петров

Пламен Василев Бързашки

Пламен Чавдаров Близнаков

Пленемир Тенев Цветков

Радка Димитрова Доркова

Радка Костадинова Михайлова

Радосвета Пламенова Милевска

Радослав Минчев Хаджиев

Радост Илиева Дуева

Росен Асенов Шалаков

Росица Георгиева Милушева

Росица Минчева Бодурова

Росица Тодорова Тодорова

Роска Асенова Чернева

Румен Алексиев Алексиев

Самех Али Ашур

Севда Минчева Пашова

Сергей Тодоров Йорданов

Сийка Василева Василева

Сийка Илиева Игнатова-Кисьова

Славейка Славчева Лелчева

Сребра Венкова Бобова-Кавалска

Станка Георгиева Терзийска

Станка Митева Денева

Станко Лилов Шидеров

Стефан Георгиев Манолов

Стефан Крумов Манолов

Стефан Ненов Стефанов

Стефка Дечева Маджарова

Тамара Кирилова Мошева

Таня Севилова Сариева

Татяна Миткова Начкова

Тодор Иванов Атанасов

Тодор Стефанов Коруев

Тодора Иванова Николова

Трендафилка Росенова Чолакова

Филип Малинов Малаев

Филка Юриева Андреева-Шукерова

Цеца Петрова Бечева

Чавдар Алексиев Сувариев

Юри Емилов Сариев

Янка Йорданова Фиданова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение