Български зъболекарски съюз

Сливен

Сливен
Абдулилах Мохамед Алужейл

Аднан Али Мохсен

Аксиния Иванова Маринова

Алексима Щилиянова Ичеренска

Ана Йорданова Мохсен

Ангелина Иванова Григорова-Челебиева

Андон Иванов Бояджиев

Анна Иванова Коюмджиева

Анна Петрова Аврамова

Антоанета Господинова Чернинкова

Антоанета Тенева Стайкова

Антон Николов Саров

Антоний Йорданов Сяров

Антония Горгиева Карамалакова-Владисливова

Антония Николова Райкова

Ася Георгиева Александрова

Атанаска Митева Стоянова

Бисер Василев Бояджиев

Борис Атанасов Паскалев

Борислав Михайлов Михов

Валентин Борисов Кожухаров

Валентина Недялкова Димитрова

Величка Атанасова Несторова

Венета Иванова Благоева

Веселина Андреева Камбурова

Веселина Господинова Харизанова

Веселина Димитрова Тинева

Веселина Стефанова Кръстева

Веска Димитрова Сярова

Виолета Александрова Филипова

Виолета Борисова Петрова

Виолета Величкова Бъчварова

Виолета Георгиева Георгиева

Галина Стоянова Качарова

Галя Ангелова Стоева

Георги Христов Попов

Георги Стоянов Хараланов

Гергана Русева Колева

Гергана Фотева Граменова

Даниела Василева Фереджанова-Михайлова

Даниела Динева Катеринова

Данка Георгиева Кенанска

Диана Иванова Иванова

Диана Йорданова Йоргова

Диана Колева Димитрова

Димитринка Георгиева Атанасова

Димитринка Димитрова Георгиева

Димитър Неделчев Ников

Динко Желязков Динев

Диньо Стойчев Динев

Донка Стефанова Станева

Елена Димитрова Маслинкова

Елена Христова Радева

Елеонора Симеонова Монева

Ели Стоянова Кондева

Елина Добрева Йорданова

Емил Андонов Бояджиев

Емилия Симеонова Иванова

Живка Атанасова Джумалиева

Живка Василева Георгиева

Живка Митева Маринова

Иван Антонов Бояджиев

Иван Колев Данчев

Иванка Димитрова Илиева

Ивелина Георгиева Господинова

Ивелина Иванова Батанова

Илиан Георгиев Стоичков

Ирина Димитрова Георгиева

Йордан Илиев Йорданов

Йордан Петров Господинов

Йорданка Петрова Хинова

Калина Георгиева Пъдевска

Катя Георгиева Балинова

Кети Михайлова Йорданова

Кирилка Иванова Стоянова

Кольо Андонов Семов

Красимир Пеев Шахъмов

Красимира Петрова Пашова

Красимира Стоянова Енева

Лилия Христова Бакалова

Лъчезар Георгиев Хазаросов

Любомир Димитров Балинов

Людмил Иванов Костов

Маргарита Илиева Тамахкярова

Маргарита Янева Карагьозова

Мариана Георгиева Белова

Мариана Георгиева Атанасова

Маринела Петрова Захова

Мария Димитрова Америкова

Мария Желева Ненчева

Мария Иванова Йорданова

Мария Николова Семова

Мария Петрова Никова

Марияна Пенева Овчарова

Мая Русева Тодорова

Милена Петрова Кятовска

Милка Тодорова Балинова

Надежда Николова Ганева

Надка Иванова Ганева

Невелина Георгиева Рангелова

Нели Тодорова Динева

Николай Георгиев Йосифов

Николай Димитров Димитров

Николина Генова Режева

Николина Александрова Бояджиева

Пепа Тодорова Симеонова-Иванова

Пепа Димитрова Манова

Петър Маринов Колев

Петя Маринова Димитрова

Петя Райчева Жечкова

Радка Петрова Велинова

Радомир Георгиев Георгиев

Радост Господинова Йорданова-Русева

Радост Денева Янчева

Радост Иванова Терзиева

Росен Манолов Манолов

Румяна Митева Баръмова

Румяна Петрова Кайракова

Сашо Кирилов Въсков

Светла Иванова Джавкарова

Светлозар Павлов Харбов

Светлозара Недева Стоянова

Светлозара Савова Ковачева

Силвия Иванова Алексиева

Силвия Йорданова Мундрова

Славчо Кирилов Митов

Снежана Христова Глушкова

Станимир Христов Иванов

Станимир Тодоров Георгиев

Станка Динева Даскалова

Стефан Марков Тамахкяров

Стефан Христов Хаджиилиев

Стефка Веселинова Павлова

Танелита Игнатова Точева

Харизан Димитров Харизанов

Христина Иванова Жечкова

Християна Йорданова Латева

Христо Златков Латев

Христо Минчев Дойчев

Цветанка Павлова Кондева

Цветанка Викторова Първанова

Цонка Иванова Недева

Юлия Дикова Сарафидова-Първанова

Юлия Тодорова Божурска

Юлия Димитрова Николова

Янка Иванова Павлова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение