Български зъболекарски съюз

Русе

Русе
Адриана Асенова Божинова

Албена Недева Ангелова

Александър Георгиев Мачев

Александър Донов Христов

Александър Иванов Горанов

Алексей Василев Пенчев

Алекси Петров Цанев

Ангел Иванов Ангелов

Анелия Минчева Лазарова-Андреева

Ани Борисова Такова

Ани Иванова Димитрова

Ани Оник Полатян

Антоанета Петрова Вълканова

Антония Тодорова Трифонова

Арманд Нубар Чакърян

Асен Петров Божинов

Биана Станойкова Петрова

Бистра Александрова Русева

Благовест Георгиев Атанасов

Борислав Петров Андреев

Борислав Петров Георгиев

Бохос Саркис Гаржарян

Валентин Бориславов Дуков

Валентина Ангелова Георгиева

Валентина Владимирова Христова

Велислава Станимирова Георгиева

Венцислав Илиев Великов

Вера Иванова Тодорова

Веселин Пенчев Пастованов

Виолета Петкова Найденова

Габриела Христова Манолова

Галина Викторова Ковачева

Галина Христова Стоянова-Панчева

Галя Иванова Илиева

Ганка Тодорова Кънева

Георги Борисов Георгиев

Георги Иванов Джурков

Георги Константинов Ляхович

Гергана Георгиева Павлова

Гергана Петкова Пашкунова

Гриша Севдалинов Цеков

Дамян Илиев Дамянов

Даниела Петрова Даракчиева-Нинова

Десислава Иванова Пенева

Десислава Любенова Хорозова

Диана Михайлова Димова

Диана Стоянова Николова

Диляна Пенчева Бъчварова-Славчева

Димитринка Георгиева Паунова

Димитър Байчев Джендов

Димитър Владов Димитров

Димитър Минков Танев

Димитър Николов Георгиев

Димитър Панайотов Станков

Димитър Стефанов Станчев

Дориана Дочева Енчева-Виденова

Ева Степан Атаян

Евгени Андреев Неделчев

Евгения Йорданова Станчева-Василева

Екатерина Тодорова Попова

Елена Борисова Райкова

Елена Василева Филипова

Елена Дачева Иванова

Елена Радославова Радева

Еленка Стоянова Керчева

Елида Станева Танева

Елка Любенова Тончева

Емил Богданов Димитров

Емил Димитров Бучуков

Емил Димитров Манов

Емил Иванов Бянов

Ервин Арманд Чакърян

Живка Симеонова Башикова-Андреева

Зорка Иванова Габровска

Ивайло Митков Шонов

Иван Крумов Ламбев

Иванка Ламбева Кушева

Иванка Петрова Овчарова

Ивелина Георгиева Георгиева

Иво Стоянов Василев

Илияна Георгиева Димитрова-Вешкова

Илияна Йосифова Стоянова-Иванова

Йордан Георгиев Йорданов

Йордан Петров Йорданов

Йордан Цонев Тодоров

Калиния Василева Минчева

Калинка Йорданова Балбузанова

Катя Илиева Семова

Катя Стефанова Кинова-Николова

Корнелия Рачева Станчева

Красимир Веселинов Василев

Красимир Цанков Миланов

Красимира Георгиева Ванкова-Чернева

Кремена Веселинова Петкова

Кремена Христова Босева

Кънка Стоянова Йорданова

Лиана Михайлова Иванова

Лиляна Георгиева Донева

Любен Стефанов Острев

Людмила Миткова Нинушева

Маргарита Димитрова Черкезова

Мари Гарабед Петмезян-Бюлбюлян

Мариета Георгиева Боянова

Марио Илиев Захариев

Мария Георгиева Стаменова

Мария Симеонова Симеонова

Мария Цветкова Сапункьова-Дукова

Марияна Владимирова Петрова

Марияна Манева Бянова

Мери Димитрова Йорданова-Михайлова

Мехмед Хасан Мехмед

Мима Николова Балабанова-Чолакова

Митка Димитрова Икономова

Михаела Александрова Тончева

Михаил Звезданов Косев

Наталия Велиславова Данева

Николай Михайлов Николов

Огнян Митков Дуканов

Огнян Нинов Димитров

Павлина Атанасова Миткова

Павлина Иванова Бурдинова-Дакова

Паска Георгиева Петкова

Петко Цветанов Николаев

Петър Божидаров Тодоров

Петър Иванов Джурков

Петър Росенов Хинков

Петя Стефанова Золкова

Пламен Нинов Нинов

Пламен Огнянов Божинов

Пламен Стефанов Великов

Преслава Христова Минкова

Рада Тодорова Тодорова

Радка Кирилова Иванова

Радослав Енчев Иванов

Раиса Алексеевна Пенчева

Райка Тодорова Христова

Ралица Георгиева Яковчева

Розка Василева Шкодрова-Бакърджиева

Росица Колева Христова

Росица Михова Недялкова

Росица Стефанова Илева

Росица Тодорова Тодорова

Румен Димов Добрев

Румен Михайлов Стойков

Румяна Анатасова Янакиева

Румяна Великова Молишева

Румяна Константинова Дюлгерова

Румяна Купенова Владимирова

Румяна Неделчева Георгиева-Данева

Сашка Сашова Оковска

Светлана Петкова Стоилова

Светлана Станева Бурова

Силвия Здравкова Трофилова

Силвия Радославова Бабачева

Симеон Петков Янков

Снежана Илиева Дончева

Соня Асенова Еленкова

Соня Малчева Жекова

София Иванова Петрова

Спаска Огнянова Михайлова

Стефан Романов Георгиев

Стефанка Петкова Йорданова

Стефка Параскевова Иванова

Стилияна Димитрова Боева

Стоянка Димова Цочева

Татяна Христова Иванова

Татяна Цанева Цанева

Тотка Петкова Захариева

Фаня Благоева Янчева

Цветанка Романова Доганова

Цветелина Енчева Начева

Цветелина Иванова Стоянова

Цеца Колева Христова

Юлия Валентинова Тодорова

Юлия Рашкова Кинчева

Юлияна Борисова Георгиева

Юлияна Здравкова Милитерова-Данева

Ани Борисова Такова

Бистра Александрова Русева

Борислав Иванов Димитров

Владимир Петров Райков

Гергана Петрова Георгиева

Радослав Христов Пенчев

Сребрина Йорданова Запрянова

Стефка Параскевова Иванова

Цветан Константинов Трендафилов

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение