Български зъболекарски съюз

РЕШЕНИЯ на УС

Основни решения на УС на БЗС от заседание на 14.06.2017 г.

РЕШЕНИЯ на УС от 06.02.2010 г.

РЕШЕНИЯ на УС от 17.04.2010 г.

РЕШЕНИЯ на УС от 17.06.2010 г.

РЕШЕНИЯ на УС от 22.09.2010 г.

РЕШЕНИЯ на УС от 30.10.2010 г.

РЕШЕНИЯ на УС от 25.11.2010 г.

РЕШЕНИЯ на УС от 26.11.2010 г.

РЕШЕНИЯ на УС от 14.05.2011 г.

РЕШЕНИЯ на УС от 16.06.2011 г.

РЕШЕНИЯ НА УС от 15.10.2011 г.

РЕШЕНИЯ НА УС от 08.12.2011 г.

РЕШЕНИЯ НА УС от 20.04.2012 г.

2013 - Дневен ред и решения

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение