Български зъболекарски съюз

Разград

Разград
Албена Стефанова Дончева-Христова

Ангел Иванов Ангелов

Атче Хюсеин Мехмед

Ахмед Хюсеинов Мюрселов

Ахтер Исметов Чилев

Благовест Георгиев Атанасов

Валентина Александрова Бонева

Валентина Пенчева Стефанова

Велик Томов Шопов

Велин Тодоров Великов

Вихрен Николаев Башаков

Галиценка Йорданова Насалевска-Михайлова

Грета Накова Накова-Цонева

Даниела Георгиева Боянова

Даниела Иванова Пенева

Даниела Стефанова Мичева

Деян Петков Славов

Евгения Цонева Вълева

Емилия Антонова Монева

Емилия Димитрова Георгиева

Ивайло Иванов Димитров

Иван Симеонов Стефанов

Иван Станчев Крачунов

Иванка Димитрова Митева

Иво Георгиев Андреев

Йовка Тодорова Кръстева

Йорданка Илиева Йовчева

Йорданка Петрова Кузманова

Калушка Митева Аврамова

Людмила Соколова Любенова

Маргарита Найденова Неделчева

Мариана Ангелова Прокопиева

Мариета Стефанова Дескова

Марийка Христова Цонкова

Маринела Стефанова Иванова-Симеонова

Мирослав Борисов Василев

Моника Иванова Енчева

Муса Сабриев Дурльов

Надежда Илиева Коларова-Цонева

Наталия Симеонова Озиолор

Недялка Христова Иванова

Николай Върбанов Башаков

Николай Пенков Пенков

Нина Иванова Димова

Пенка Георгиева Нейкова

Пенка Николова Атанасова

Петър Делев Петров

Петър Чиков Цолов

Радка Косева Тодорова

Рашид Джемалов Кехайов

Роза Борисова Милушева

Росинка Тодорова Хвойнева-Копчелийска

Росица Генова Шопова

Росица Иванова Иванова

Росица Тодорова Стоянова

Светломир Иванов Стефанов

Снежана Недкова Тодорова

София Иванова Нешева

Стефка Чикова Иванова-Георгиева

Стоил Димитров Аврамов

Стойка Тодорова Александрова-Стоянова

Тамер Ремзиев Халилов

Таня Василева Чанкова

Татяна Венелинова Божилова

Татяна Илиева Кондова

Теменуга Борисова Ангелова

Тинка Цветанова Дурчева-Димитрова

Тодор Великов Енев

Христо Дочев Христов

Цветанка Атанасова Иванова-Дюкмеджиева

Цветанка Маринова Кутинчева

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение