Български зъболекарски съюз

Плевен

Плевен
Агнес Методиева Русалимова

Аделина Цачева Дикова

Аксиния Лозанова Лишева

Албена Любомирова Пеловска

Албена Пламенова Цветанова

Албена Радославова Сурджийска

Александър Лаврентиев Александров

Александър Николов Гормански

Анастас Петров Рахнев

Анита Асенова Орманова-Григорова

Белла Гаринова Писина

Бистра Трифонова Бъркашка

Бойка Иванова Цонкова

Борис Йорданов Василев

Боряна Борисова Кирилова

Бранимир Борисов Цветанов

Валентин Асенов Лишев

Валентин Борисов Петров

Валентин Кирилов Крумов

Валентина Александрова Маринова-Басарова

Валентина Кирилова Неделева

Валентина Николова Дамянова

Валентина Цанова Давидова

Валери Иванов Стефанов

Валери Петров Тупчев

Валерий Димитров Доровски

Ваня Асенова Герганова

Васил Цветанов Русков

Величка Ненчева Влаева

Величко Тодоров Бешлийски

Венелин Благоев Радев

Венелин Георгиев Узунов

Венка Иванова Найденова

Венцислав Илиев Петков

Веселин Иванов Маринов

Веселин Михайлов Цончев

Веселин Петков Велчев

Веселина Стоянова Василева-Тодорова

Веселка Петрова Георгиева

Виктор Нейков Нешев

Виктория Георгиева Стойчева

Вилеанна Великова Димитрова

Виолета Николова Цонева

Виолета Ралчева Гетова

Виолета Стоянова Щъркова

Виолета Петрова Нинова-Томова

Владислав Светославов Караиванов

Вътко Стоянов Баров

Габриела Станиславова Станева

Галин Димитров Грозданов

Галина Мариянова Георгиева

Галя Пенкова Тодорова

Ганка Йорданова Филипова

Георги Борев Петков

Георги Досев Трифонов

Георги Константинов Георгиев

Георги Павлинов Бързашки

Георги Севдалинов Чернаков

Гергана Кръстева Доровска

Гинка Василева Касабова

Даниел Борисов Василев

Даниел Ангелов Попов

Даниела Александрова Косева

Даниела Николаева Дикова

Данчи Иванова Накова

Дарина Георгиева Хинкова

Даринка Симеонова Ванкова

Деляна Димитрова Борисова

Денка Тодорова Желязкова

Диана Асенова Базелкова

Диана Димитрова Генчева

Дилянка Кунчова Данова

Димитър Георгиев Николов

Димитър Стайков Базелков

Димитър Ангелов Гърков

Дойчинка Грозданова Стойкова-Марчева

Дорета Георгиева Янчева

Дочка Василева Начева

Ева Милкова Чолакова

Елена Христова Иванова

Ели Георгиева Кочкова

Ели Илиева Кирова

Елка Бориславова Филипова

Емилия Радева Кръстева

Жана Колева Върбанова

Здравка Иванова Кирова

Здравко Василев Цветков

Зорка Николова Василева-Станчева

Зоя Данаилова Бадарин

Ивайло Петров Йотковски

Иван Благовестов Максимов

Иван Илиев Прангалев

Иван Николаев Иванов

Иван Петров Диков

Иван Христов Бързашки

Иван Иванов Илиев

Иванка Павлова Попова

Иво Тодоров Стефанов

Илиан Димитров Мирчев

Илиян Димитров Хаджидосев

Илтер Ахмедова Дончева

Ирина Валериева Куртева

Йова Стоянова Танчева

Йонка Тодорова Няголовска

Йорданка Илиева Гойчева

Калоян Нанков Петков

Камен Маринов Петракиев

Капка Аспарухова Арнаудова-Ташкова

Катерина Петрова Влахова

Кирилка Петрова Коцева-Асенова

Кольо Благоев Карапанчев

Константин Ангелов Йочев

Коста Панов Петров

Красимир Аспарухов Николов

Красимир Вълков Вълев

Красимира Петкова Спасова

Красимира Стоянова Накова-Цанкова

Кристивана Иванова Високалийска

Лилия Петрова Стефанова

Лилия Цанкова Василева

Лиляна Георгиева Симеонова

Лиляна Николова Съловска

Лора Иванова Лалова

Любен Костов Павлов

Любка Борисова Каравасилева

Любка Давидова Арабаджиева

Любомир Цачков Иванов

Любчо Лазаров Георгиев

Людмил Витанов Митев

Людмила Харитонова Костова

Магдалена Йотова Ангелова

Магдалена Кънчева Бенова

Майя Красимирова Гетова-Боева

Максим Георгиев Мачев

Мара Гетова Георгиева

Маргарита Пенчева Дабова

Маргарита Спасова Панкова

Маргарита Цвяткова Велчева

Маргарита Иванова Капсъзова

Мариана Александрова Кръстева

Марин Христов Маринов

Марина Петрова Карадачева

Марио Венциславов Иванов

Мария Петрова Тодорова

Мария Страхилова Иванова -Хаджидосева

Машенка Златанова Шопова

Мая Иванова Заркова

Мжали Ахмед Бадарин

Миланка Георгиева Иванова

Милена Борисова Стефанова

Милка Ангелова Пъшева

Мими Илиева Петкова-Бенковска

Надежда Петкова Бачовска

Надя Стефанова Босева

Наталия Крачунова Василева

Наталия Нанова Велева

Наталия Пъшева Генова

Нели Банкова Иванова

Никола Петков Тодоров

Николай Александрова Георгиев

Николай Димитров Филипов

Николай Маринов Стоянов

Нина Богданова Иванова

Пенчо Стефанов Попов

Петранка Йорданова Николова

Петър Димитров Тодоров

Петър Николов Лидански

Петя Ангелова Попова

Петя Любомирова Панайотова

Петя Минкова Тодорова

Пламен Валентинов Гендов

Пламен Василев Нинов

Поля Петева Тенева

Радка Вичева Баракова

Росица Георгиева Иванова

Росица Колева Нешева

Румена Георгиева Кръстева

Румяна Георгиева Хаджийска

Румяна Димитрова Димитрова

Румяна Дочева Герганова

Светослав Тодоров Тодоров

Силвия Иванова Първанова

Симеонка Славова Георгиева

Славка Иванова Якова

Соня Стефанова Кирилова

Стела Петрова Стойчева-Хорозова

Стелиана Михайлова Костова

Стефан Крумов Нешев

Стефан Павлов Петков

Стефан Фердинандов Цветанов

Стефка Колева Станева-Свиревска

Стоянка Петкова Георгиева

Татяна Михайлова Петрова

Теменуга Николова Игнатова

Теодора Йорданова Цветкова

Тереза Иванова Василева

Тодор Николаев Бояджиев

Тодорка Тодорова Иванова

Тоня Василева Найденова

Хрисима Янчева Начева

Христо Василев Тодоров

Цвета Калчева Гачева

Цветана Георгиева Георгиева

Цветанка Божидарова Вътева

Цветанка Йотова Митова

Ценка Христова Трифонова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение