Български зъболекарски съюз

Перник

Перник
Аделина Теодосиева Стефанова

Адриана Йорданова Динева

Альоша Костадинов Иванов

Ангел Михайлов Ангелов

Ангел Стефанов Райков

Анета Александрова Малинова

Анета Маркова Бенишева

Анета Стефанова Мариянова

Антоанела Малинова Иванова

Антоанета Кирилова Стаменкова

Антоанета Самоилова Дойчинова

Антоанета Асенова Толева

Асен Лазаров Ковачев

Асен Стоилов Димитров

Бисер Ивов Купенов

Бисер Маноилов Първанов

Богданка Александрова Соколова

Борис Георгиев Дуев

Боряна Стоилова Величкова

Боряна Янкова Божанова

Боянка Иванова Йотова

Бранимир Ангелов Динев

Валентин Любенов Павлов

Валентина Илиева Илиева

Валери Кирилов Иванов

Ваня Стоянова Варадинова

Венелин Младенов Йончев

Венера Кирилова Борисова

Венета Василева Кацарова

Венета Христова Христова

Венета Цанкова Павлова

Вержиния Михайлова Георгиева

Веселка Георгиева Гунинска

Владимир Димитров Валявичарски

Владимир Димитров Узунов

Владимир Николов Костов

Георги Борисов Дуев

Георги Славчев Савов

Даниела Николова Христова

Даниела Стоянова Иванова

Дафинка Божичкова Недялкова

Диана Георгиева Праматарска

Димитър Генчев Петков

Донка Петрова Димитрова

Евгени Николов Риков

Евгения Милчова Ставрева

Евелина Кирилова Бельовска

Евелина Крумова Спасова

Евтим Боянов Благоев

Елена Александрова Иванова

Еленка Симеонова Арсова

Емилия Асенова Боянова

Емилия Мариматен Тодорова

Емилия Петрова Михайлова

Жана Стефанова Николова

Здравка Александрова Димитрова

Здравка Кръстева Йорданова

Ива Любенова Деянова

Иван Славчев Гогев

Иванка Тодорова Ушньова

Илиана Стоянова Асенова

Ирен Иванова Касабова

Ирина Любомирова Костадинова

Ирина Симиславова Михайлова

Йорданка Александрова Костадинова

Йорданка Манолова Валявичарска

Йорданка Седевчева Йорданова

Калин Евтимов Стоименов

Коста Саздов Костов

Красимир Ангелов Страшимиров

Красимир Богданов Томанов

Красимира Божичкова Крумова

Красимира Лозанова Тодорова

Лилия Йорданова Драговитска

Лозина Ванкова Узунова

Лорита Стефанова Стоилова

Луко Кръстев Кръстев

Лъчезар Василев Методиев

Любен Иванов Ванков

Любка Стефанова Гуглева

Людмила Димитрова Спасова

Людмила Илиева Нинова

Людмила Михайлова Богданова

Людмила Стоичкова Свечева

Магдалена Седевчова Савова

Маргита Атанасова Ацева

Мария Георгиева Димитрова

Мария Стефанова Михайлова

Марияна Милева Гергинова

Мая Алексиева Софрониева

Мая Йорданова Чупетловска

Миглена Теофилова Йорданова

Мирослав Димитров Димитров

Мирослав Стоилов Стоянов

Михаил Левитов Лазаров

Надя Георгиева Стефанова

Надя Сашкова Лозанова

Наталия Боянова Ангелова

Невенка Константинова Спасова

Незабравка Стоянова Андреева

Нели Александрова Найденова

Нели Георгиева Шеламова

Николай Аврамов Алипиев

Николай Начев Недков

Нинослава Кирилова Матеева

Олга Николаевна Илиева

Павел Кирилов Станимиров

Павел Георгиев Николов

Петка Кирилова Дилянова

Петър Иванов Прешелков

Петър Иванов Савов

Петър Михайлов Узунов

Петър Тачев Пеев

Пламен Димитров Недялков

Пролет Кирилова Колева

Първолета Василева Любенова

Радка Димитрова Иванова

Радослав Кирилов Златанов

Радостина Ненчева Ненова

Росинка Димитрова Благоева

Росица Михайлова Петрунова

Румяна Борисова Антонова

Румяна Велинова Василева

Сашо Иванов Денков

Светлана Асенова Аспарухова

Светлана Петрова Първанова

Светлана Савова Страхилова

Светослав Маринчев Петков

Силвия Асенова Вучкова

Стефан Иванов Петров

Стефан Людмилов Златков

Стоимен Симов Узунов

Стоян Николов Стефанов

Таня Кирилова Асенова

Таня Стефанова Петрова

Татяна Димитрова Савова

Татяна Калчева Кисьова

Теменужка Иванова Джамджиева

Теодор Красимиров Тодоров

Тошо Василев Михайлов

Цветанка Петкова Чомакова

Янита Йорданова Йорданова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение