Български зъболекарски съюз

Органи

ОРГАНИ НА СЪЮЗА
...из "Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина"

Управителният съвет управлява имуществото на организацията, води регистъра и ръководи дейността по изпълнението на нейните функции.

Контролна комисия контролира законосъобразността и уставосъобразността на взетите от управителния съвет решения и тяхното изпълнение.

Комисия по професионална етика се произнася по професионално-медицински, морално-етични и деонтологични въпроси, свързани с упражняването на професията.

 

Управителен съвет

Комисия по професионална етика

Контролна комисия

 

Постоянни работни комисии на УС

Комисия по дентална практика и професионална защита

Комисия по изготвяне и приемане на НРД по ЗЗО /КРД/

Комисия по нормативни актове

Комисия по регистрация и членство

Комисия по квалификация и акредитация

Комисия по информация

Комисия по денталните и потребителските продукти

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение