Български зъболекарски съюз

Нормативни актове

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

 

Наредба 1

Наредба 34

Наредба 36

Наредба 3

Наредба № 5 от 21 март 2014 г.

Наредба за отпадъците

Наредба за диспансеризация

Наредба за основен пакет дейности

Директива на ЕС

 

НОРМАТИВНА БАЗА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ЗАКОНИ

 

Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина (ЗСОЛДМ)

Закон за здравното осигуряване (ЗЗО)

Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ)

Закон за здравето (ЗЗ)

Закон за административните нарушения и наказания (ЗАНН)

Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ)

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)

Закон за медицинските изделия (ЗМИ)

Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение