Български зъболекарски съюз

Решение от Редовния (отчетно-изборен) конгрес на БЗС проведен на 02-03.06.2017 г.

2017-06-08 16:54:00

Уважаеми колеги,

Уважаеми пациенти,

 

На 02 - 03 юни 2017 г. в гр. София се състоя Редовният (отчетно-изборен) конгрес на Българския зъболекарски съюз (БЗС).

С настоящото писмо искаме да ви уведомим, че Конгресът единодушно гласува следното решение:

„Конгресът на БЗС подкрепя Наредба за допълнение на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, обнародвана в ДВ, брой: 37, от дата 09.5.2017 г., Официален раздел/Министерства и други ведомства, защото до тази позитивна промяна задължителното здравно осигуряване бе в дълг към населението над 65-годишна възраст.

Конгресът на БЗС упълномощава Комисията за изготвяне и приемане на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване да продължи преговорите с институциите, от които зависи прилагането на Наредбата.”

 

 

Д-р Николай Шарков

Председател на УС на БЗС

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение