Български зъболекарски съюз

От днес започва изплащането на отчетената дентална дейност за м. ноември 2016 г. от РЗОК

2017-01-06 11:14:54

Уважаеми колеги, информираме Ви, че поетите ангажименти за възможно най-бързо изплащане на дължимите суми са реализирани.

От днес, 06 януари 2017 г., започва изплащането на отчетената дентална дейност за м. ноември 2016 г. от Районните здравноосигурителни каси (РЗОК).

Заплащането за м. декември ще бъде извършено по график съгласно НРД 2016 г. – в края на м. януари 2017 г.

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение