Български зъболекарски съюз

Национален рамков договор за дентални дейности

Национален рамков договор за дентални дейности 2017

 

НРД 2017

Приложение № 1 "Правна рамка"

Приложение № 2 "Първични медицински документи"

Приложение № 3 "Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави"

Приложение № 4 "Финансови документи"

Приложение № 5 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ"

Приложение № 6 "Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО"

Приложение № 7 "Притурка към здровноосигурителна книжка и декларация"

Методика за определяне на списък с населени места  - практики с неблагоприятни условия на работа за изпълнители на първична извънболнична дентална помощ

Списък с населени места с неблагоприятни условия за работа на лекарите по дентална медицина

 

Национален рамков договор за дентални дейности 2016

 

НРД 2016

Договор за изменение и допълнение на НРД 2016 г. за трета допълнителна дейност за ЗОЛ над 18 г.

Приложение № 1 "Правна рамка"

Приложение № 2 "Първични медицински документи"

Приложение № 3 "Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави"

Приложение № 4 "Финансови документи"

Приложение № 5 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ"

Приложение № 6 "Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО"

Приложение № 7 "Притурка към здравноосигурителна книжка и декларация"

УКАЗАНИЕ МЕЖДУ НЗОК И БЗС ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НРД 2016 ЗА ДЕНТАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Договор за именение и допълнение на НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2016 г.

Съкратена инструкция за използване на Персонализираната информационна система (ПИС) от изпълнител на дентална помощ

Решение № РД-НС-04-168 от 20.12.2016 г.

Решение № РД-НС-04-169 от 20.12.2016 г.

Мотиви на Надзорния съвет на НЗОК за решение за отлагане плащането на денталната дейност за м. ноември на 2016 г. за до 12 януари 2017 г.

 

Национален рамков договор за дентални дейности 2015

 

НРД 2015

Приложение № 1"Правна рамка"

Приложение № 2 „Първични медицински документи”

Приложение № 3 "Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави"

Приложение № 4 "Финансови документи"

Приложение № 5 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ"

Приложение № 6 "Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО"

Приложение № 7 "Притурка към здравноосигурителна книжка и декларация"

Договор № РД-НС-01-4 от 29 декември 2014 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2015 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

 

Национален рамков договор за дентални дейности 2014

 

НРД 2014

Приложение № 1"Правна рамка"

Приложение № 2 "Първични медицински документи"

Приложение № 3 "Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави"

Приложение № 4 "Финансови документи" 

Приложение № 5 "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ"

Приложение № 6 "Списък на заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на потребителска такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО"

Приложение № 7 "Притурка към здравноосигурителна книжка и декларация"

Договор № РД-НС-01-5 от 18.12.2013г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2014г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз 

Методика за определяне на списък с населени места - практики с неблагоприятни условия на работа за изпълнители на първична извънболнична дентална помощ за 2014 година

 

Национален рамков договор за дентални дейности 2013

 

НРД 2013

Приложение №:1 - "Правна рамка"

Приложение №:2 - "Първични медицински документи"

Приложение №:3 - "Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави"

Приложение №:4 - "Финансови документи"

Приложение №:5 - "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ"

Приложение №:6 - "Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО

Договор №РД-НС-04-125 от 17 декември 2012 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2013 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

 

Национален рамков договор за дентални дейности 2012

 

НРД 2012

Приложение №:1 - "Правна рамка"

Приложение №:2 - "Първични медицински документи"

Приложение №:3 - "Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави"

Приложение №:4 - "Финансови документи"

Приложение №:5 - "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ"

Приложение №:6 - "Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО

ДОГОВОР №РД-НС-01-2 от 30 декември 2011 г. за приемане на обеми и цени на денталната помощ за 2012 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз

Методика за определяне на списък с населени места - практики с неблагоприятни условия на работа за изпълнители на първична извънболнична дентална помощ (ПИДП) за 2012 година

 

Национален рамков договор за дентални дейности 2011

 

НРД 2011

Приложение №:1 - "Правна рамка"

Приложение №:2 - "Първични медицински документи"

Приложение №:3 - "Документи, свързани с оказване на медицинска и дентална помощ на лица, осигурени в други държави"

Приложение №:4 - "Финансови документи"

Приложение №:5 - "Изисквания на НЗОК за сключване на договор с изпълнители на извънболнична дентална помощ"

Приложение №:6 - "Списък със заболяванията, при които здравноосигурените лица са освободени от заплащане на такса по чл. 37, ал. 1 от ЗЗО

Списък на населени места с неблагоприятни условия за работа на изпълнители на дентална медицинска помощ

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение