Български зъболекарски съюз

Монтана

Монтана
Агнеса Младенова Велинова-Асеновска

Александър Люсиенов Ганев

Ангелина Петрова Ангелова

Анелия Борисова Савтова-Бончева

Анелия Георгиева Атанасова

Бисерка Кръстева Илиева

Борис Симеонов Монов

Валентин Борисов Върбанов

Валентин Георгиев Петров

Валентина Кирилова Тодорова

Васил Горчов Петков

Веселин Марков Каменов

Виолета Йорданова Кръстева

Виолета Йорданова Рачина

Виолета Макавеева Господинова

Виолета Симеонова Кастрева

Виолина Филипова Кирилова

Владимир Цветанов Владимиров

Галин Бориславов Евгениев

Галина Венелинова Вишнина

Георги Тодоров Йотов

Горан Тодоров Николов

Даниела Стоянова Младенова

Деми Стоянова Стилиянова

Елена Паскалева Панчева

Елза Замфирова Станева

Елка Александрова Арсенова

Елмир Людмилов Стефанов

Емил Иванов Беремлийски

Жана Иванова Жикова-Ненкова

Желка Желязкова Димитрова

Живо Тодоров Живов

Зоя Иванчова Вантова

Ивайло Йосифов Видолов

Иван Петков Вътов

Илиана Атанасова Атанасова-Павлова

Илия Ангелов Илиев

Илиян Борисов Миланов

Илияна Любенова Борисова

Ирена Младенова Костова

Ирена Николаева Ангелова

Иржи Стефанов Иванов

Искра Василева Василева

Йордан Цеков Павлов

Йордан Маринов Павлов

Йорданка Тодорова Кръстева

Камелия Веселинова Спасова

Катка Любомирова Рошлева

Лилия Младенова Обретенова

Лилия Тодорова Иванова

Лиляна Ангелова Балтинска

Лозана Георгиева Николова

Лора Асенова Арсова

Людмила Петкова Горанова

Люсиен Ангелов Ганев

Майя Асенова Петрова

Малинка Иванова Стефанова

Мара Василева Манойлова

Маргарита Йонкова Горнякова

Мариана Иванова Пачева

Маринета Борисова Николова

Мария Цолова Цолова

Марлена Петрова Иванова-Топалска

Маруся Николова Тодорова-Йорданова

Мико Николов Тодоров

Милка Илиева Ангелова-Денчева

Милка Христова Антонова

Михаил Мартинов Борбелов

Николай Георгиев Крумов

Николай Каролов Сираков

Огнян Любенов Костов

Паулина Иванова Генева

Пенка Евлогиева Живкова-Върбанова

Пенка Цветанова Каменова-Маджарска

Петър Благоев Михов

Петя Иванова Йонова

Петя Людмилова Цветанова

Пламен Георгиев Мечков

Първан Светославов Първанов

Първолета Георгиева Младенова

Рангел Любенов Първанов

Росен Борисов Михайлов

Румяна Георгиева Ерска

Саша Първанова Лазарова

Сашка Иванова Владимирова

Светла Стойкова Иванова

Светлан Крумов Иванов

Светослав Велков Петров

Светослав Методиев Славов

Светослав Николаев Истатков

Снежинка Михайлова Кръстева

Соня Живкова Пецева

Станислав Николов Генадиев

Сюзана Бетиева Сиракова

Таня Иванова Петрова

Татяна Ивановна Коцева

Теменужка Димитрова Кимшина

Тодор Костадинов Тодоров

Харалампи Ганчев Петков

Христина Евгениева Костова

Христина Петрова Вълчева

Цветан Иванов Младенов

Цветана Атанасова Николова

Цветанка Иванова Беличовска

Цветанка Иванова Цонева

Цеца Христова Христова

Юлия Димитрова Крумова-Петкова

Юлия Станчева Страшимирова

Юлия Тодорова Даракчийска-Илиева

Юлия Филипова Михайлова

Юлияна Николаева Вълова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение