Български зъболекарски съюз

Ловеч

Ловеч
Али Куртов Алев

Ангелина Димитрова Кръстева

Анелия Георгиева Баракова

Анна Кирилова Станчева

Асен Петков Стефанов

Атанас Маринов Ненчев

Богдана Кирилова Георгиева

Борислав Александров Дулевски

Бранимир Пелов Димитров

Валентина Тотева Стайкова

Васил Христов Маринов

Велислав Светославов Симеонов

Величко Динков Георгиев

Венера Цочева Райкова

Венета Иванова Цветанова

Весела Георгиева Попова

Веселина Борисова Ковачева

Виктория Василева Лалева-Рашкова

Виолета Иванова Биковска

Виолета Гергова Ралчева

Виолета Койнова Койновска

Владимир Савов Събев

Владислава Тончева Карадочева

Галина Иванова Колева

Галина Йотова Нешева

Галя Митева Първанова

Галя Тодорова Иванова

Георги Боянов Тодоров

Георги Костов Цеков

Георги Митев Карчев

Георги Найденов Марешки

Георги Николов Митев

Георги Симеонов Ликьов

Георги Спасов Беневреков

Георги Стоянов Гетов

Гинка Атанасова Попова

Гошо Стойчев Субашки

Грета Тодорова Райковска

Гюргя Иванова Шейретова

Даниел Владимиров Димитров

Данко Христов Илиев

Дария Димитрова Малакова

Даря Маринова Ненчева

Деко Петков Деков

Десислава Иванова Бояджиева

Детелина Минкова Недялкова

Диана Василева Пенчева

Диана Тотева Маджарова

Диана Цвяткова Цветкова

Димитрина Стоянова Декова

Димитър Иванов Богунски

Димитър Иванов Василев

Динка Маринова Пейкова

Динко Петров Дивчев

Доброслав Лазаров Доков

Додю Цоков Карабов

Дочка Николова Димитрова

Евгений Илиев Трифонов

Елена Илиева Цвяткова

Елка Петрова Герганова

Елка Христова Колева

Иван Бочев Иванов

Ивета Иванова Мирчева

Иво Антонов Василев

Ирина Любомирова Сиркова

Йонка Найденова Петкова

Калин Георгиев Герганов

Калинка Генчева Стайкова

Камелия Николаева Иванова

Камелия Петкова Кирилова

Камен Неделчев Дончев

Красимир Алипиев Куртев

Красимир Георгиев Цоев

Красимир Илиев Гунешки

Кунка Тодорова Дойнова

Любка Илиева Владимирова

Маргарита Атанасова Витанова

Мариана Колева Иванова

Мариана Стоянова Филипова-Радева

Мариета Георгиева Ташкова

Мария Николова Екова

Мария Петкова Ламбова

Марияна Борисова Войславова

Милена Руменова Маринова

Минко Добринов Хаджийски

Мирослав Николов Маринов

Надя Стойкова Райновска

Найден Христов Шейретов

Наталия Панчева Атанасова

Николай Стефанов Стоянчев

Николай Тотев Маринов

Николина Георгиева Гунешка

Огнян Димитров Петков

Пенчо Николов Пенчев

Петко Цветков Петков

Петър Григоров Генов

Петя Иванова Славова

Пламен Илиев Янкулов

Пламен Тодоров Михов

Поля Ичева Петкова

Радмила Станимирова Колева

Радослав Василев Цанков

Ралица Божидарова Беневрекова

Росен Борисов Личев

Росица Иванова Бузева

Румен Гаврилов Рашков

Румяна Петрова Петракиева

Сергей Николаев Цветанов

Сийка Иванова Петрова

Силвия Вълева Караенева

Симеон Павлов Павлов

Станимир Валентинов Косев

Станка Иванова Василева

Стефан Радославов Карев

Стефан Христов Шейретов

Таня Емилова Ликьова

Таня Тодорова Маринова

Татяна Асенова Гюлеметова

Теменужка Андреева Иванова

Тодорка Маркова Коева

Цветан Митков Чоков

Цветанка Георгиева Павлова

Цветанка Николова Иванова

Ценка Димитрова Дачева

Цеца Николова Борисова

Цочо Маринов Миховски

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение