Български зъболекарски съюз

Кюстендил

Кюстендил
Анастасия Стефанова Стефанова

Ангел Стоянов Веселинов

Андрей Александров Борисов

Анелия Владимирова Деникова-Стефанова

Анелия Георгиева Галева

Анка Петрова Бараклийска

Антонина Стоянова Мицова

Антонина Тихомирова Никифорова

Атанас Кирилов Стойчев

Божана Иванова Спасова

Борис Милов Диловски

Борка Димитрова Величкова

Валентин Василев Станчев

Валентина Стефанова Златкова

Васил Аргиров Василиев

Васил Георгиев Сапунджиев

Василка Асенова Касиерска-Бочукова

Величка Крумова Дивячка

Венета Димитрова Тевекелийска

Венетка Кирилова Кацарска

Вержиния Милева Янакиева

Весела Георгиева Динина

Веска Ненкова Сотирова

Виктор Златанов Тасев

Виолета Борисова Лазарова

Виолета Стоянова Костова

Виржиния Иванова Анадолийска

Владимир Николов Карастоянов

Гавраил Славчев Иванов

Галя Емилова Иванова

Галя Петкова Виделова

Геновева Ангелова Коларова

Георги Алаксандров Дренски

Георги Боянов Зарев

Георги Кирилов Виделов

Георги Петров Попов

Гергана Ганчева Иванова

Гергана Михайлова Петрова

Гълъбинка Иванова Захариева

Даниела Иванова Игнатова

Даринка Стоилова Васева

Диана Владимирова Димитрова

Диана Георгиева Виделова

Димитър Богомилов Костов

Димитър Видолов Видолов

Димитър Иванов Велков

Димитър Идакиев Доганджийски

Драгомир Кирилов Петков

Евгени Спасов Михайлов

Елена Григорова Ангелова

Елена Иванова Каракашка

Елена Иванова Томова

Елена Методиева Груйчева

Елисавета Красимирова Коларова

Емилия Иванова Янева

Жана Георгиева Домишлярска

Здравко Данаилов Данаилов

Зорница Славчова Лазова

Ивайло Владимиров Аляков

Иван Симеонов Иванов

Иван Тодоров Ибришимов

Иванка Костадинова Христова

Илиана Милчова Тодорина

Илия Миланов Ильов

Илиян Данаилов Величков

Йорданка Николова Бобева-Петрова

Калин Тодоров Самарджиев

Камелия Александрова Капламаджиева

Камелия Владимирова Васева

Камелия Георгиева Кирилова

Кирил Любенов Петков

Кирилка Ангелова Шалева

Костадин Николов Димитров

Красимир Ечев Ечев

Красимир Райчев Младенов

Красимира Драгомирова Чорбаджийска

Красимира Кирилова Христанова

Красимира Стоянова Рамналиева

Крум Атанасов Халачев

Крум Иванов Дечев

Крум Стойчов Коларов

Лидия Кирилова Гогова

Лидия Захариева Петрова

Лиляна Асенова Георгиева

Лиляна Тодорова Ковачка

Лъчезар Иванов Илиев

Любка Атанасова Перухова

Любка Георгиева Иванова

Людмила Емилова Мицова

Людмила Кирилова Стойчева

Маргарита Василева Стоименова

Маргарита Йорданова Мотикарова-Симеонова

Маргарита Константинова Льондева-Василева

Мариана Александрова Везенкова

Мариана Георгиева Живкова

Мария Георгиева Мутафчиева

Мария Кирилова Юскулова

Мария Николова Пеева-Дренска

Мария Стефанова Коларска

Мая Велкова Костадинова

Мелек Османова Ананова

Милка Велинова Соколова

Минка Маринова Шулева

Митка Любомирова Дамянова

Надежда Бориславова Дойчинова

Нарцис Пантелеев Каймакански

Наталия Николаевна Потапова

Наталия Иванова Николчова

Нели Ганчева Алексова

Нели Йорданова Пенкова

Никола Борисов Кондев

Нина Георгиева Йовкина

Нина Илиева Колева-Стоилкова

Огнемир Рангелов Димитров

Огнян Иванов Георгиев

Оля Славчева Чавеева

Павлина Ценова Иванова

Петранка Александрова Никлина

Петър Николов Петров

Пламен Иванов Петров

Пламен Цанков Димитров

Пламена Иванова Михалева

Радина Златева Боева

Райна Георгиева Алексиева

Райна Крумова Динева

Райчо Методиев Златков

Росен Драганов Любенов

Росен Мирчев Стоев

Росица Лазарова Велинова

Ружа Христова Доганджийска

Румен Кирилов Гогов

Румяна Антонова Азова

Светослав Евгениев Николов

Серги Стойов Петров

Силвия Георгиева Попова

Силвия Димитрова Мицова

Силвия Крумова Пешева

Силвия Лазарова Панева

Симеон Иванов Симеонов

Соня Йорданова Льондева

Соня Найденова Александрова

Соня Стефанова Костова

Станимир Георгиев Тонев

Станка Русимова Петкова

Станчо Кирилов Христов

Стефан Живков Галчев

Стефка Коцова Христова

Стоил Димитров Анадолийски

Стоян Славев Атанасов

Татяна Петрова Пърлийска

Теменужка Димчова Коларова

Теодор Георгиев Тодоров

Теодорица Иванова Григорова

Тодор Михайлов Василев

Христо Боянов Хаджимитев

Христо Владимиров Петров

Цветан Младенов Атанасов

Цветан Петков Нинов

Ценка Нешева Величкова

Юлий Младенов Барзев

Янек Георгиев Димитров

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение