Български зъболекарски съюз

Кърджали

Кърджали
Айлин Джевдет Адем

Айлин Хюсеин Кюллю

Алена Тодорова Попниколова

Али Мюмюн Юзгюр

Али Себахтин Сербез

Ангел Захариев Тосев

Анета Николова Бошнакова

Атанас Илиев Зафиров

Атанас Янчев Куруянов

Атанаска Михайлова Колева

Ахмед Хасан Молла

Бахар Шемсидин Чауш

Белгин Сагжим Мехмед

Бечо Руменов Сурчев

Бирджан Байрам Мехмед

Бонка Иванова Койчева

Валентина Симеонова Параскова

Валентина Стоянова Табакова

Ваня Стожкова Михалева

Василка Илиева Доневска

Веселин Янев Арабаджиев

Веселина Тодорова Стойчева

Веска Николова Йорданова

Виргиния Ефтимова Чавдарова

Володя Владимиров Вардарски

Галина Ангелова Петкова

Галя Костадинова Маркова-Кюлханова

Даниела Делчева Славкова

Димитър Ангелов Стоянов

Димитър Каменов Хаджиев

Дочка Минчева Антонова

Евгени Иванов Касов

Евелина Петрова Атанасова

Елван Емин Селим

Елена Георгиева Димова

Елена Янева Жекова-Димова

Елка Атанасова Згурова

Емилия Димитрова Стоянова

Емине Хайрула Али

Ергюн Ибрахим Бекир

Жанета Манолова Райчевска

Златка Костова Славилова

Златомира Борисова Минчева

Иван Николов Боспачиев

Иванка Зветкова Колева

Иванка Мирева Алексова-Славкова

Иванка Николова Таксирова

Исмигюл Халил Ахмед

Йонета Стоянова Илиева-Миндова

Йорданка Христова Савова

Кадир Акиф Кадир

Кадир Аптиселим Иса

Керанка Петрова Гунчева

Кирил Минков Минев

Кичка Георгиева Чилингирова

Костадин Георгиев Стоев

Кръстина Владиславова Николова

Кямил Хайрятин Юсеин

Ламбо Атанасов Кючуков

Лидия Николова Бръмбарова

Лилия Наскова Манкова

Лиляна Борисова Кадиева

Лина Боянова Василева

Любка Панайотова Пънева-Василева

Маргарита Ангелова Спирова

Маргарита Василева Божкова

Маргарита Георгиева Гечкова

Маргарита Георгиева Кирилова

Маринела Александрова Димитрова

Мария Атанасова Куруянова

Месру Али Ибрахим

Методи Рангелов Савов

Мехмед Мехмедали Имам

Мира Добрева Атанасова

Михаил Минев Михалев

Муазес Мюмюн Шабан-Мехмед

Мурад Гюнеш

Неда Методиева Митева

Недялко Милев Милев

Нелгин Шевкет Ариф

Нели Кирилова Апостолова

Нели Панайотова Колева

Несибе Люфиева Мустафова

Никола Илиев Колев

Никола Янев Георгиев

Николай Асенов Михов

Николай Йорданов Христозов

Павлина Велкова Велкова

Пенка Василева Панева-Бухчева

Пенка Стоева Тодорова

Петя Бориславова Мирчева

Петя Вълкова Спирова

Петя Кирилова Калайджиева

Поля Благоева Димитрова

Радка Вълкова Спирова

Румен Костадинов Чавдаров

Самир Салим Идриз

Сашо Атанасов Ташев

Светла Динева Атанасова

Светла Христова Калчева

Севим Ахмед Садула

Сезен Хасанов Фънтарлиев

Сейхан Фикрет Мурад

Семра Садула Тахир

Сергей Давидов Зафиров

Сийка Георгиева Зафирова

Славко Делчев Славков

Снежана Борисова Йорданова

Снежана Василева Сарлова-Иванова

Снежана Танева Делчева

София Алексеева Сарова

Стайко Николов Стайков

Станка Кирилова Вълчева

Станка Николова Димитрова

Стефка Георгиева Рускова

Съби Юриев Хаджиев

Сюзан Рефикова Тахир

Тамара Николова Маринова

Танер Кязим Сали

Танчо Рашков Сребров

Татяна Николаевна Пехливанова

Тома Апостолов Ковачев

Фикри Бекир Гюлестан

Хайрие Юсеин Караали

Христо Василев Христов

Златка Димитрова Русинова

Юлия Асенова Караиванова

Яня Георгиева Куруянова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение