Български зъболекарски съюз

За БЗС

Органи на Българския зъболекарски съюз (БЗС)

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател:  Д-р Николай Шарков
Главен секретар:  Д-р Борислав Миланов

Зам. председатели:
Д-р Валентин Павлов – Комисия по дентална практика и професионална защита (КДППЗ)

Д-р Георги Димов – Комисия по изготвяне и приемане на НРД по ЗЗО (КИПНРДЗЗО)
Д-р Светослав Гачев – Комисия по нормативни актове (КНА)
Д-р Донка Станчева-Забуртова – Комисия по регистрация и членство (КРЧ)
Д-р Силвия Димитрова – Комисия по квалификация и акредитация (ККА)

Доц. Тодор Узунов – Комисия по информация (КИ)

Д-р Тодор Кукуванов – Комисия по дентални и потребителски продукти (КДПП)

 

Членове на Управителния съвeт, представители на районните колегии:
Д-р Александра Драгостинова - Благоевград
Д-р София Буджева - Бургас
Д-р Нева Читалова – Варна

Д-р Румен Тодоров – Велико Търново
Д-р Татяна Тошева - Видин
Д-р Антоанета Тошева - Враца
Д-р Никола Тотев - Габрово
Д-р Валя Хубчева - Добрич
Д-р Михаил Михалев - Кърджали
Д-р Светослав Николов - Кюстендил
Д-р Велислав Симеонов - Ловеч
Д-р Николай Крумов - Монтана
Д-р Красимира Сариева - Пазарджик
Д-р Незабравка Андреева - Перник
Д-р Павлин Стефанов - Плевен
Д-р трифон Антонов - Пловдив
Д-р Стоил Кондов - Разград
Д-р Светлана Бурова - Русе
Д-р Деян Илиев - Силистра
Д-р Иван Данчев - Сливен
Д-р Велин Сариев - Смолян
Д-р Бисер Ботев – София град
Д-р Сашко Драганов – София регион
Д-р Ленко Ленков – Стара Загора
Д-р Стефка Куклева - Търговище
Д-р Екатерина Атанасова - Хасково
Д-р Елка Баева - Шумен
Д-р Димитрина Христова - Ямбол


Контролна комисия

Председател: Д-р Константин Даков

Членове:
Д-р Йордан Хаджигаев

Д-р Иван Моллов

Д-р Радослав Таков

Д-р Александър Гъбев
Д-р Камен Германов
Д-р Хайк Папазян
Д-р Виолета Михова

Д-р Георги Сойтариев

 

Комисия по професионална етика

Председател: Д-р Боряна Нецова

Членове:

Доц. Мариана Димитрова-Харуил

Д-р Цветанка Доганова

Д-р Велико Великов

Д-р Румяна Даскалова

Д-р Нина Мусурлиева

Д-р Добри Нешев

Д-р Живко Маджаров

Д-р Лозина Узунова


Съвета на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми:

Д-р Гергина Милкова

Проф. Вера Крумова
Доц. Иван Куликов

Д-р Веселка Христамян

Д-р Иванка Обрешкова


Представители на БЗС във ВМС:

Д-р Николай Шарков

Д-р Борислав Миланов

Д-р Светослав Гачев

Комисията по изготвяне и приемане на Националния рамков договор по закона за здравното осигуряване:

Председател: Д-р Георги Димов

Членове:
Д-р Николай Шарков– председател на УС на БЗС

Д-р Борислав Миланов – Главен секретар на УС на БЗС

Д-р Валентин Павлов - Зам.-председател на УС на БЗС
Д-р Тодор Кукуванов – Зам.-председател на УС на БЗС

Д-р Донка Станчева-Забуртова – Зам.-председател на УС на БЗС

Д-р Бисер Ботев - Председател на УС на СРК на БЗС

Д-р Светослав Гачев – Зам.-председател на УС на БЗС

Д-р Нелия Михайлова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение