Български зъболекарски съюз

За БЗС

Органи на Българския зъболекарски съюз (БЗС)

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Председател:  Д-р Борислав Миланов
Главен секретар:  Д-р Николай Шарков

Зам. председатели:
Д-р Ирена Божидарова – Комисия по дентална практика и професионална защита (КДППЗ)

Д-р Георги Димов – Комисия по изготвяне и приемане на НРД по ЗЗО (КИПНРДЗЗО)
Д-р Светослав Гачев – Комисия по нормативни актове (КНА)
Д-р Донка Станчева-Забуртова – Комисия по регистрация и членство (КРЧ)
Д-р Силвия Димитрова – Комисия по квалификация и акредитация (ККА)

Доц. Тодор Узунов – Комисия по информация (КИ)

Д-р Георги Сойтариев – Комисия по дентални и потребителски продукти (КДПП)

 

Членове на Управителния съвeт, представители на районните колегии:
Д-р Петранка Белчева - Благоевград
Д-р Богдан Димитров - Бургас
Д-р Румяна Влъчкова – Варна

Д-р Румен Тодоров – Велико Търново
Д-р Татяна Тошева - Видин
Д-р Антоанета Тошева - Враца
Д-р Никола Тотев - Габрово
Д-р Валя Хубчева - Добрич
Д-р Михаил Михалев - Кърджали
Д-р Светослав Николов - Кюстендил
Д-р Велислав Симеонов - Ловеч
Д-р Лора Арсова - Монтана
Д-р Красимира Сариева - Пазарджик
Д-р Венета Павлова - Перник
Д-р Камен Петракиев - Плевен
Д-р Нелия Михайлова - Пловдив
Д-р Мариана Прокопиева - Разград
Д-р Росица Илева - Русе
Д-р Деян Илиев - Силистра
Д-р Христо Дойчев - Сливен
Д-р Велин Сариев - Смолян
Д-р Олег Гладков – София град
Д-р Теодора Радева – София регион
Д-р Атанас Маринов – Стара Загора
Д-р Стефка Куклева - Търговище
Д-р Станимир Банчев - Хасково
Д-р Елка Баева - Шумен
Д-р Димитрина Христова - Ямбол


Контролна комисия

Председател: Д-р Константин Даков

Членове:
Д-р Йордан Хаджигаев

Д-р Иван Моллов

Д-р Радослав Таков

Д-р Александър Гъбев
Д-р Камен Германов
Д-р Хайк Папазян
Д-р Незабравка Андреева

Д-р Владимир Коларов

 

Комисия по професионална етика

Председател: Д-р Боряна Нецова

Членове:
Д-р Нева Читалова
Д-р Цветанка Доганова
Д-р Велико Великов
Доц. Мариана Димитрова-Харуил
Д-р Николай Стоянов
Д-р Лозина Узунова

Д-р Парашкева Ризова

Д-р Цветанка Николова


Съвета на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми:

 Проф. Вера Крумова
 Доц. Иван Куликов

 Д-р Галина Захариева
 Д-р Анета Русенова

 Д-р Гергина Милкова  


Представители на БЗС във ВМС:

Д-р Борислав Миланов

Д-р Николай Шарков

Д-р Светослав Гачев

Комисията по изготвяне и приемане на Националния рамков договор по закона за здравното осигуряване:

Председател: Д-р Георги Димов

Членове:
Д-р Николай Шарков– Главен секретар на УС на БЗС

Д-р Борислав Миланов – Председател на УС на БЗС

Д-р Ирена Божидарова - Зам.-председател на УС на БЗС
Д-р Георги Сойтариев – Зам.-председател на УС на БЗС

Д-р Донка Станчева-Забуртова – Зам.-председател на УС на БЗС

Д-р Нелия Михайлова - Председател на УС на РК на БЗС - гр. Пловдив
Д-р Олег Гладков - Председател на УС на СРК на БЗС

Д-р Светослав Гачев – Зам.-председател на УС на БЗС

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение