Български зъболекарски съюз

Magna Charta за европейските лекари по дентална медицина

Правилата на електронната търговия са изведени в отделен документ като анекс към основния Етичен кодекс.

Тук е  поместен Етичният кодекс на Съвета на европейските лекари по дентална медицина: много интересен и твърде важен документ за нас, като жители на Европа в истинския смисъл на думата. Нашето присъединяване към Евросъюза вече не звучи като коледна картичка – то е факт, с всичките произтичащи от него задължения и отговорности, включително и за нашето съсловие.
Безспорно, Кодексът няма задължителна сила. Това обаче не означава, че той трябва да бъде подценяван, или, не дай Боже, пренебрегван. Неговото спазване има огромна морална стойност за нас като съсловие. Не защото ако го нарушаваме, Европа ще ни накаже: няма такъв европейски орган, който да го направи. Съсловната юрисдикция действа в рамките на страната, в която практикуваш – било у нас, или някъде другаде – и е формално подчинена на нормативните изисквания в тази именно страна. Етичният кодекс на СЕЗ обаче е своего рода Magna Charta за европейските лекари по дентална медицина. Неговото неспазване ще лепне петно не само на „виновника”, но и на доброто име и високия авторитет, с които се ползва нашето съсловие в цяла Европа. Те са нашият незаменим съсловен капитал в новите условия на евроинтеграцията. Той е трупан с десетилетия и не е редно да се прахосва с лека ръка.
Нещо, което не може да не направи впечатление при внимателния прочит на Етичния кодекс на СЕЗ и съпоставката му с Кодекса на българските лекари по дентална медицина, е високото качество на нашия съсловен документ, приет от Конгреса на БЗС. Той покрива на практика всички аспекти, засегнати в Кодекса на СЕЗ, при това с ясни и точни формулировки. Има само едно изключение, върху което трябва да помислим и съответно да допълним нашия Кодекс за професионална етика – правилата на електронната търговия, извършвана от представители на съсловието, които СЕЗ е извел в отделен документ като анекс към основния Етичен кодекс. Редно е този аспект да се включи и в нашия Кодекс – разбира се, след задълбочен съсловен диалог и обособяване на конкретни разпоредби, които да се приемат от нашия Конгрес. Така те ще станат формално задължителни за нашето съсловие. В това отношение, Кодексът на СЕЗ може да се уподоби на Евродирективите: те сами по себе си не са задължителни, но всяка страна членка трябва да ги „преведе” в своето вътрешно законодателство.

 

Пълният текст на български език изтеглете от ТУК

Пълният текст на английски език изтеглете от ТУК

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение