Български зъболекарски съюз

Европейска интеграция

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ


СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ

СЕЗ ИНФО

Въведение
Представяме ви 1-я брой на СЕЗ Инфо за 2008, актуалният бюлетин от СЕЗ Брюксел, който редовно ви предлага информация за събитията в ЕС, интересни за денталната професия, за здравната политика и други по-общи въпроси на ЕС.

ТЕМИ НА СЕЗ

НАУЧНИТЕ КОМИСИИ НА ЕС ПРЕПОТВЪРЖДАВАТ БЕЗОПАСНОСТТА НА АМАЛГАМАТА
Две научни комисии на ЕС публикуваха миналата седмица доклади, които препотвърждават безопасността на денталната амалгама и нейната ефективност като възстановителен материал. Научната комисия за нововъзникналите и новоидентифицираните здравни рискове (SCENIHR) заяви, че с изключение на алергичните реакции, амалгамата не представлява риск за здравето. Комисията посочва, че и алтернативни материали също могат да предизвикат алергични реакции. Научната комисия за здравните и екологичните рискове (SCHER) заключава, че екологичните рискове и непрякото излагане на хората на метилживак са много под границите на поносимост, но обръща внимание върху липсата на достатъчно данни за сравнение на рисковете от амалгамата и алтернативните материали.

През февруари 2008, Еврокомисията поиска от научните комисии да изготвят доклади за контролното проследяване на Общностната стратегия за живака, публикувана през 2005. Сега предстои публична консултация, която ще даде на заинтересуваните страни възможност да заявят своето съгласие или несъгласие със становището и да предоставят на комисиите допълнителна информация или данни. В рамките на СЕЗ, работната група ще изготви отговор.

Целия материал изтеглете ТУК

 

ДИРЕКТИВА 2005/36/EО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА


от 7 септември 2005 г. 
относно признаването на професионалните квалификации
(Текст, отнасящ се за ЕИП)
 

Версия на български език

English version

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение