Български зъболекарски съюз

Информация от АЯР относно издаване на лицензии и разрешения

Декларация за информирано съгласие на пациента

Проверка на здравноосигурителна книжка на ЗЗОЛ

Освобождаване от лицензиите на денталните рентгенови уредби за секторни графии

Използване на "Intraoral digital X - ray sensors"

Изпълнение на Наредба 39 от 26.08.2010 г., касаеща се до използването на автоклавите

Писмо до председателите на РК на БЗС

 

Писмо до д-р Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор, относно приложение на разпоредбите, свързани с обработката на инструментариума с малките парни стерилизратори - автоклавите клас B/S по БДС EN ISO 13060:2006

 

Писмо от д-р Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор до директорите на РЗИ, относно използването на автоклави

Задължително електронно отчитане

Проверка валидността на ЗОК

Становище на HERCA (Група на Европейските регулаторни органи по радиационна защита)

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение