Български зъболекарски съюз

Документи на БЗС

Официални документи на БЗС

 

Устав на Български зъболекарски съюз от 19.01.2018 г.

Правилник за дейността на Управителния съвет на Българския зъболекарски съюз от 16.09.2017г.

Кодекс за професионална етика на лекарите по дентална медицина

МЕТОДИКА за определяне на финансовите разходи за извършена дентална медицинска дейност и формиране цените на денталните медицински дейности

Правилник на Комисията по дентална практика и професионална защита (КДППЗ) от 16.09.2017г.

Правилник на Комисията за изготвяне и приемане на Националния рамков договор по задължителното здравно осигуряване (КИПНРДЗЗО) от 16.09.2017 г.

Правилник на Комисията по нормативните актове (КНА) от 16.09.2017 г.

Правилник на Комисията по регистрацията и членството (КРЧ) от 16.09.2017 г.

Правилник на Комисията по квалификация и акредирация (ККА) от 16.09.2017 г.

Правилник на Комисията по информацията (КИ) от 16.09.2017 г.

Правилник на редакционната колегия на в. "ДентаМедика" от 16.09.2017 г.

Правилник на Онлайн списанието на БЗС от 16.09.2017 г.

Правилник на Комисията по денталните и потребителските продукти (КДПП) от 16.09.2017 г.

Правилник за дейността на Комисията по професионална етика (КПЕ)

Правилник за дейността на Контролната комисия на Български зъболекарски съюз

Правилник за дейността и изразходване на средствата на Фонда за финансово подпомагане на редовни членове на БЗС със здравословни проблеми

Правилник за стопанската дейност на БЗС

Правилник за водене на регистрите на Районните колегии на БЗС

Правилник за ПМОЛДМ

- Приложение: Изискуеми документи за акредитация

- Приложение: Програма за осъществяване на организационен план на Национален форум за ПМОЛДМ

- Приложение: Организационен план за провеждане на Национален форум за ПМОЛДМ

Регламент за гласуване и отчитане на вота на конгресите на БЗС

 

Устави на районни колегии на БЗС

Устав на РК Благоевград

Устав на РК Бургас

Устав на РК Варна

Устав на РК Велико Търново

Устав на РК Видин

Устав на РК Враца

Устав на РК Габрово

Устав на РК Добрич

Устав на РК Кърджали

Устав на РК Кюстендил

Устав на РК Ловеч

Устав на РК Монтана

Устав на РК Пазарджик

Устав на РК Перник

Устав на РК Плевен

Устав на РК Пловдив

Устав на РК Разград

Устав на РК Русе

Устав на РК Силистра

Устав на РК Сливен

Устав на РК Смолян

Устав на РК София град

Устав на РК София област

Устав на РК Стара Загора

Устав на РК Търговище

Устав на РК Хасково

Устав на РК Шумен

Устав на РК Ямбол

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение