Български зъболекарски съюз

Дейност на комисията по квалификация и акредитация /КKA/

Комисията по квалификация и акредитация:

  1. Подпомага УС на БЗС в организирането и провеждането на квалификационни курсове за лекари по дентална медицина и издаването на сертификати съгласно правилника за своята дейност;
  2. Участва в разработването на критерии за акредитация на лечебни заведения относно провеждането в тях на преддипломно и следдипломно обучение;
  3. Участва в акредитацията на лечебни заведения относно провеждането в тях на преддипломно и следдипломно обучение.

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение