Български зъболекарски съюз

Габрово

Габрово
Андрей Тончев Мавров

Бистра Савова Косева

Богдана Александрова Андреева

Борис Ангелов Петканин

Валентина Димитрова Минчева-Стоянова

Валентина Стоянова Друмева

Васил Няголов Николов

Велислава Рачева Попова-Генева

Венко Проданов Венков

Върбинка Динкова Нейкова

Галя Здравкова Бъчварова

Ганчо Тодоров Ганчев

Георги Бориславов Ботев

Гергана Илиева Рачкова-Дошкова

Господин Колев Каракушев

Гутьо Николов Гърбузанов

Даниела Панталеева Тодорова

Дарина Панова Радионова

Даринка Стоянова Бонева

Дечо Райков Димитров

Диана Йонкова Дряновска

Диана Михайлова Гечекова

Диана Тодорова Иванова-Кукова

Диана Тодорова Цанкова

Дивна Цанкова Цанова

Димитър Иванов Дандолов

Димитър Иванов Михов

Димитър Симеонов Бъров

Димка Христова Станева

Добринка Кузмова Моллова

Дона Русинова Петкова

Донка Петкова Илчева

Евелина Валентинова Попова

Елена Андреева Платиканова-Куликова

Елена Енчева Овчарова

Емилия Софрониева Якова-Цонева

Емине Ризаева Юсеинова

Жулиета Петкова Петкова-Георгиева

Ивайло Димитров Генев

Иван Атанасов Атанасов

Иван Великов Атанасов

Иван Косев Дошков

Иван Ненов Кънчев

Иван Станкулов Антинов

Иван Стефанов Иванов

Иван Стефанов Пенев

Иван Стефанов Хицков

Иван Стоянов Николов

Илия Маринов Илиев

Илиян Колев Иванов

Илиян Колев Йовчев

Йовка Събчева Максимова

Йордан Радославов Радионов

Кирилка Илиева Кънчева-Караманова

Кольо Илиев Йовчев

Костадин Владимиров Йорданов

Красен Димитров Ангелов

Красимир Благов Петров

Красимира Василева Вълчева-Томова

Кристина Нинова Симеонова

Леда Ганчева Новоселска

Лиляна Траянова Гърбузанова

Любка Здравкова Петрова

Любомир Николов Узунов

Маргарита Василева Венкова

Маргарита Димитрова Колева

Маргарита Дянкова Рибарева-Начева

Маргарита Минкова Христова

Маргарита Стефанова Панчева-Сиракова

Маргарита Христова Недялкова-Йорданова

Мариан Иванов Христов

Мариана Трендафилова Калканова-Цанкова

Марийка Колева Савова

Мария Йончева Пейчева

Мария Колева Габровска

Мария Кънчева Митева

Мария Маринова Вълкова-Генчева

Мартин Райнисов Марков

Милена Мичева Хаджиева

Милко Иванов Басарков

Надежда Иванова Николова

Нейчо Ангелов Нейков

Нели Георгиева Тумангелова

Нели Любомирова Узунова-Брешкова

Нели Петрова Узунова

Никола Петров Тотев

Николай Василев Николов

Николай Георгиев Дочев

Николай Рачев Колев

Николай Христов Георгиев

Николай Христов Колев

Николай Христов Цокев

Нора Стефанова Шиварова

Павилия Цанева Петрова

Павлина Иванова Иванова-Белчева

Павлина Михова Михова

Пенка Петкова Корназова

Пенка Христова Маринова

Петър Христов Петров

Правдомир Христов Тотев

Радка Николова Белоева

Радка Христова Васиева

Радослав Иванов Бъчваров

Радослав Йорданов Радионов

Розалия Генчева Ковачева

Росица Иванова Атанасова

Росица Станева Тревненска-Джабраилова

Румяна Бончева Баева

Румяна Гутева Гърбузанова

Румяна Стефанова Спасова

Саша Петрова Йовчева

Светла Кирилова Аврамова

Светла Христова Василева-Кънчева

Светлана Николова Йорданова

Симеонка Иванова Хаджиникифорова

Славка Йорданова Бъчварова

Снежана Досева Георгиева

Снежанка Христова Патарева-Рачева

Станчо Цанков Цанков

Стела Димитрова Цанкова-Митева

Татяна Христова Каракушева

Теодосий Иванов Басарков

Тинка Колева Косева-Гешева

Тихомир Николов Татарлиев

Тихомир Стефанов Мадемов

Христина Димитрова Евстатиева

Христина Иванова Башакова

Христо Василев Венков

Христо Георгиев Бъчваров

Христо Минчев Иванов

Христо Николов Пенков

Цветана Райкова Василева-Басаркова

Цветомир Петков Попов

Ценко Стойчев Вичев

Юлияна Николова Кривошиева

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение