Български зъболекарски съюз

Враца

Враца
Ани Василева Вълова-Цонова

Анита Георгиева Тодорова

Антоанета Якимова Тошева

Антония Драгомирова Живкова

Благой Николов Василев

Борис Костадинов Шумантов

Валентин Маринов Найденов

Валя Петрова Върбанова

Ванюша Кръстева Воденичарска

Ваня Димитрова Сапунджиева

Васил Иванов Миков

Васил Митков Иванов

Венелина Петкова Василева-Димитрова

Венета Савчева Червенска

Венета Цветанова Милова

Вера Петкова Балинова

Веселинка Богданова Първанова

Видка Василева Керезова-Христова

Виолетка Иванова Василева

Виргиния Кирилова Глоговска

Владимир Николов Донев

Галя Тодорова Полякова

Георги Веселинов Илиев

Георги Иванов Лалов

Георги Константинов Диковски

Георги Любомиров Георгиев

Георги Петров Ненчев

Георги Радков Джорев

Даниела Димитрова Петкова

Даниела Петева Герова-Димова

Даринка Петрова Петрова

Димитър Михайлов Кътев

Димитър Тодоров Димитров

Донка Атанасова Буюклиева

Евгения Петкова Попова

Евдокия Иванова Кътева

Емил Евденов Генков

Емилия Иванова Ангелова

Емилия Цветанова Тончева

Жанета Боянова Цекова

Живка Канева Георгиева

Иван Стоянов Райков

Иванка Георгиева Попова

Иво Стефанов Петров

Иглика Петрова Милушева

Илинка Ангелова Стамова

Илия Борисов Бенкин

Илияна Иванова Добрева

Ирина Иванова Божинова-Маринова

Йосиф Петков Първанов

Константина Емилова Йонова

Лилия Василева Илиева

Лилия Димитрова Иванова

Лиляна Георгиева Кунчева

Малина Алексиева Нелова

Мара Стоилова Узунова-Гаврилова

Маргарита Александрова Мицова

Мариана Богданова Иванова

Мариана Костадинова Кобурова-Василева

Марийка Лозанова Иванова

Марио Георгиев Прокопиев

Мария Иванова Стоянчева

Мария Стойчева Писарева

Марияна Тодорова Андрейнска

Мая Крачунова Стоянова

Милен Петров Милов

Милка Недкова Елицина

Милко Нешев Тодоров

Мимоза Стефанова Йончовска

Мирослав Иванов Методиев

Мита Петрова Василева

Надежда Иванова Петкова

Надежда Иванова Тошева

Надежда Людмилова Етугова

Найден Симеонов Младенов

Наталия Николаева Вътова

Нели Мишонова Василева

Ненка Иванова Павлова

Николай Василев Митев

Николай Христов Христов

Нионина Василева Чепел

Огнян Маринов Дилов

Олга Иванова Тинчева

Олга Павлова Петкова

Павлина Иванова Тодорова

Параскева Василева Ненчева

Пело Радков Пелов

Пепа Кирилова Митова

Петър Методиев Ангелов

Петър Николов Лидански

Петя Вълкова Петрова

Петя Георгиева Борисова

Петя Христова Пенева

Пламен Борисов Шумантов

Пламен Ефчов Спасов

Полина Димитрова Гъркова

Радка Павлова Германова

Райна Александрова Митова

Ралица Симеонова Чолашка

Роза Цветкова Сотирова

Розелина Любенова Спасова

Росица Йорданова Христова

Румен Владимиров Данев

Савка Стоянова Петкова

Светла Сертениева Петрова

Светослав Крумов Пелов

Светослав Николаев Узунов

Севдалина Костадинова Генова

Силвия Георгиева Ангелова

Симона Иванова Илиева

Снежана Кръстева Киркова

Соня Георгиева Арсенова

Станка Нанкова Пирянкова

Стоил Иванов Спасов

Таня Георгиева Георгиева

Татяна Динева Кирова

Хелен Кръстева Павлова

Христо Вутов Найденов

Христо Георгиев Гунов

Цветан Николов Облаков

Цветан Петров Коцев

Цветана Найденова Григорова

Цветана Цолова Кънчева

Цветанка Александрова Василева

Цветанка Иванова Живкова-Прокопиева

Цветко Димитров Цветков

Цветко Иванов Мраморенски

Цонка Димитрова Николова

Юлия Ценова Михова

Юлияна Георгиева Мирчевска-Айкова

Ясена Стефчева Якимова

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение