Български зъболекарски съюз

Видин

Видин
Адриана Миланова Любова

Албена Желязкова Александрова

Албена Цветанова Бориславова

Ангел Александров Василев

Андрей Евлогиев Александров

Анна Атанасова Ангелова

Антоанета Кръстева Стоянова

Антонина Йосифова Чекова

Билияна Боянова Генадиева

Богдана Цанова Джукелова

Бойка Борисова Ценова

Бойка Симеонова Иванова

Бойко Иванов Костов

Борис Николов Спасов

Боряна Ангелова Игнатова

Валентин Николов Иванов

Валентин Цанков Димитров

Валентина Венелинова Иванова

Валентина Георгиева Цветкова

Валентина Нинова Маринова

Валери Йорданов Петров

Валерия Венелинова Каменарска

Ванка Митова Ценкова

Ваня Михайлова Нейчева

Васил Евстатиев Василев

Венка Николова Драгнева

Венцислав Виданов Георгиев

Венцислав Петров Борисов

Весела Петрова Иванова

Владислав Евгениев Петров

Вяра Богомилова Младенова

Галина Миткова Борисова

Георги Илиев Иванов

Георги Крумов Захариев

Даниела Георгиева Петрова

Диана Здравкова Първулова

Дияна Василева Филипова

Донка Николаева Мирянова

Дора Александрова Гелова

Дора Андонова Кръстева-Стайкова

Евгени Николаев Евгениев

Евгения Илиева Томова

Елвира Александрова Василева

Елена Ексенчова Петрова

Елза Флавиянова Христова

Емил Симеонов Христов

Ермена Асенова Желева

Зоя Еленкова Панчева-Рускова

Ивайло Алексиев Члингиров

Ивайло Вилимов Томов

Иван Кръстев Иванов

Иванка Стоянова Михайлова

Иво Алексиев Иванов

Иглика Иванова Кръстева

Ирена Атанасова Андреева

Йордан Димитров Томов

Капка Димитрова Рачева

Красимира Петрова Иванова

Леа Рене Ецова

Лиляна Иванова Деспотова

Лъчезар Борисов Александров

Любен Антов Георгиев-Стойков

Любка Юнг Бадикова

Любомила Костова Кирилова-Петкова

Любомира Петрова Петрова

Людмила Ванкова Цветкова

Людмила Надкова Христова

Малинка Кънчева Велкова

Малинка Милачкова Ковачева-Андреева

Маргарита Стаменова Тодорова-Бекова

Маргарита Тотева Печева

Мариана Симеонова Панова-Тодорова

Марина Георгиева Цанкова

Мария Ангелова Николова

Мария Антонова Лилкова

Мария Георгиева Захариева

Мария Господинова Савова

Мария Радева Дорохина

Марияна Ромилова Тодорова

Милена Емилова Ненова

Мирослав Иванов Манчев

Митана Ванкова Дончева

Наталия Гошова Стефанова

Недка Янева Станева

Нели Григорова Драгинова

Нели Кирилова Башиновска

Нелия Цветкова Микова

Нелка Кирилова Кънева

Неофит Иванов Кочанов

Николай Генков Дотов

Николай Пенчев Нинов

Николай Цветанов Николов-Савов

Огнян Цветанов Илиев

Павлина Генадиева Иванова

Павлина Живова Тодорова

Павлина Миронова Георгиева-Лозанова

Павлина Радкова Иванова

Петкана Трифонова Поломска

Петко Кирилов Петков

Петър Иванов Насфади

Петьо Димитров Петков

Полина Илиева Митова

Пролетка Георгиева Ангелова

Ралица Рачева Миланова-Стефанова

Румяна Георгиева Попова

Светлана Величкова Маринашева

Силвия Евтимова Станкова

Силвия Иванова Жекова

Силвия Иванчева Борисова-Тончева

Силвия Петрова Силвестрова-Ванкова

Соня Любенова Блажева

Стефан Сашков Стефанов

Стойка Блажева Тончева

Страхил Викторов Станков

Татяна Данкова Тошева-Димитрова

Татяна Николова Петкова

Татяна Петрова Станкова

Тихомир Георгиев Станчев

Тома Ванчов Томов

Тошка Веселинова Аврамова-Гергова

Фахид Ал-Адауи

Ферхад Сюлейман Мохамед

Цветанка Кирилова Петрова

Цветелина Ромилова Герасимова

Юлия Младенова Вълчева

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение