Български зъболекарски съюз

Велико Търново

Велико Търново
Александър Върбанов Ангелов

Анатоли Стефанов Пеев

Ангел Евлогиев Ангелов

Анели Стефанова Касабова

Анелия Венелинова Георгиева

Анелия Маринова Сиракова

Анна Иванова Урманова

Антон Йорданов Дончев

Атанас Кирилов Личев

Атанаска Иванова Петрова

Биляна Веселинова Мусева-Кисьова

Бонка Панова Терзиева

Борислав Георгиев Борисов

Боян Анатолиев Томев

Бояна Петрова Корчева

Валентина Иванова Михайлова

Валери Деянов Димитров

Валери Иванов Драганчев

Валерия Атанасова Азманова

Ваня Матеева Друмева-Динева

Васил Йосифов Димитров

Васил Лазаров Василев

Венета Лазарова Петкова

Венцислав Цветанов Илински

Верка Александрова Георгиева

Верка Божинова Младенова

Верка Георгиева Николчева

Весела Живкова Крушева-Танева

Веселина Нешева Нешева

Виктория Бориславова Василева

Вили Динкова Хаджиева

Виолета Миленкова Найденова

Галин Петров Халачев

Галина Димитрова Коева

Галина Дянкова Кожухарова

Галина Колева Владкова

Ганка Борисова Тюфекчиева

Ганка Георгиева Конакчиева

Ганка Симеонова Лазарова

Гатьо Иванов Игнатов

Генчо Иванов Колев

Георги Йорданов Пеев

Георги Миланов Георгиев

Георги Петков Стоянов

Георги Тодоров Воев

Георги Тодоров Георгиев

Герасим Николов Христов

Гинка Върбанова Стефанова

Даниела Андреева Андреева

Даниела Ванева Големанова

Даниела Димитрова Лефтерова

Даниела Иванова Иванова

Даниела Иванова Серафимова

Даниела Йорданова Петкова

Даринка Бойчева Станчева

Дафинка Павлова Петрова

Десислава Димитрова Харизанова

Диана Бердж Аттарян

Диана Бончева Ангелова

Диана Кирилова Бозгунова-Димчева

Диана Мичева Драгиева

Димитрула Петрова Кичукова

Димитър Атанасов Димитров

Димитър Георгиев Филипов

Димо Пенев Димов

Добромир Димов Димов

Дорина Любомирова Кукумеева

Евгений Асенов Кънев

Елена Йорданова Дончева

Елка Йорданова Павлова

Живка Катеринова Вангелова

Живка Косева Алексиева

Зара Петкова Михайлова

Здравко Христов Меченски

Златка Трифонова Куева

Зорница Николова Койчева

Ивайло Иванов Александров

Ивайло Маринов Дончев

Иван Константинов Динков

Иванка Димитрова Ангелова

Иванка Димитрова Спасова

Илия Йосифов Михайлов

Илия Христов Минев

Йоана Николова Димитрова

Йонко Петров Йонков

Йорданка Ангелова Костадинова

Йорданка Ганчева Попова

Йорданка Стефанова Маркова

Калинка Стефанова Стефанова

Камелия Димитрова Коева

Камелия Стефанова Дочева

Камен Илиев Хаджиилиев

Каталина Христова Филева

Катя Георгиева Кузмева

Катя Илиева Бояджиева

Катя Илиева Бояджиева

Катя Карамфилова Цачева

Красимир Минчев Русев

Красимир Иванов Кръстев

Красимира Борисова Николова

Красимира Йорданова Илиева

Красимира Хараламбиева Кръстева

Красимира Христова Мирчева

Лидия Великова Христакиева

Лиляна Петрова Данчева

Магдалена Николова Илиева

Мадлена Владимирова Убичева

Майа Ангелова Грашкина

Маргарита Ангелова Замбовска

Маргарита Петрова Брайнова

Маргаритка Тодорова Димова

Мариана Иванова Ламбева

Мариана Христова Николова

Мариана Стефанова Чернева

Милен Иванчев Иванов

Милен Серафимов Цачев

Милена Евгениева Кънева

Милена Огнянова Лазарова

Милена Петрова Вълчева

Мирослава Иванова Гунчева

Надежда Любомирова Ангелова

Надя Кънчева Ангелова

Наталия Маринова Климович

Наталия Петкова Хаджиилиева

Наташа Савова Йотовска-Савова

Невена Тодорова Минева

Недялка Пеева Цаневска

Нели Йотова Хлебарова

Нели Монева Кожухарова

Никифора Николаева Мухарева

Николай Василев Войчев

Николай Димитров Попов

Николай Павлов Късцанев

Нина Крумова Атанасова

Нина Петрова Касърова

Олга Иванилова Крастева

Олга Ангелова Михайлова

Павлина Димитрова Минева

Параскева Иванова Александрова

Пенка Спасова Згурева

Петра Иванова Фирова

Петър Димитров Иванов

Петър Здравков Пенев

Петя Йорданова Петкова

Петя Минкова Матанова

Петя Радославова Караиванова

Пламен Евтимов Вълеч

Правда Николова Йонкова

Радослав Галинов Радев

Радослава Василева Василева

Райна Петкова Николова

Ралица Стефанова Кръстева

Роза Райкова Стоянова

Росица Друмева Димитрова

Росица Станчева Марчовска

Румен Тодоров Георгиев

Румяна Богданова Балканджиева

Румяна Маринчева Янакиева

Румяна Николова Войнова

Румяна Стефанова Войчева

Сергей Дмитриевич Ошкин

Силвия Данаилова Енчева

Силвия Маринова Маринова

Соня Минкова Михалева

Стела Йорданова Николова

Стефан Димитров Стефанов

Стефан Йорданов Кръстев

Стефан Кирилов Савов

Стефан Костадинов Костадинов

Стефан Манолов Манчев

Стефан Петров Манев

Стефан Рашков Стефанов

Стефка Димитрова Кадийска

Стефка Миланова Филипова

Стефка Петкова Михайлова

Стефка Николаева Чангова

Стоянка Георгиева Чифудова

Татяна Иванова Чолакова

Татяна Иванова Янева

Татяна Страхилова Меченска

Татяна Тодорова Димитрова

Теодора Константинова Костадинова

Тодор Младенов Ламбев

Тодорка Недялкова Бурова

Урания Василева Крумова

Христена Венциславова Чернева

Христина Иванова Христова

Христо Венков Антонов

Христо Йорданов Мочков

Христо Любомиров Литовски

Христо Христов Войнов

Христофор Петков Конакчиев

Цветан Димов Димчев

Цветана Георгиева Сивриева

Цветана Недялкова Генова

Цветана Савова Спасова

Цветанка Викторова Стойкова

Цветанка Георгиева Савчева

Цветанка Данчева Бакалова

Цветомилка Кънчева Василева

Цветосавка Любенова Тихова

Цена Петрова Николова

Ценка Николова Симеонова

Юлиана Георгиева Костадинова

Юлия Борисова Божинова

Янислав Цанков Славков

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение