Български зъболекарски съюз

Благоевград

Благоевград

Александра Костадинова Драгостинова
Александър Боянов Стоянов
Александър Велинов Димитров
Александър Йорданов Петров
Александър Михайлов Веселинов
Александър Спасов Атанасов
Ангел Манолов Мутафчиев
Андон Иванов Корчев
Анелия Атанасова Танчева
Анелия Георгиева Сагрева
Анета Димитрова Янчовичина
Ани Боянова Бузова
Асен Трендафилов Орцев
Атанас Георгиев Панчев
Атанас Иванов Цинцаров
Ахмед Реджеп Хърльов
Баря Мустафова Камарска
Богданка Василева Гоцева
Бойка Борисова Радева
Бойка Георгиева Чеканьова
Бойка Томова Ветренлиева
Бойко Димитров Узунов
Бойко Николов Златков
Бойко Петров Николов
Бойко Славчев Чандрев
Борис Андонов Ангелов
Борис Димитров Генов
Борис Славчов Бонков
Борислав Здравков Христов
Боряна Стоянова Трушкова
Валентин Здравков Марин
Валентина Стоилова Джингарова
Валери Иванов Ижбехов
Валя Венкова Тричкова
Вангел Димитров Арабаджиев
Вангелия Борисова Деребанова
Ваня Кръстева Тунчева
Ваня Николова Попова
Васил Борисов Лазаров
Васил Вангелов Стойчев
Васил Николов Турсунов
Василка Георгиева Николова
Василка Димитрова Чапкънова
Василка Крумова Гълъбова
Вася Найденова Кашукеева
Величка Янакиева Сапунарова
Венелин Кирилов Мигдалов
Венцислав Димитров Килев
Венцислав Любенов Заранков
Венцислав Петров Петров
Веса Петрова Маврикова
Веселин Петков Нинов
Веселин Руменов Узунов
Веска Борисова Ралинска
Веска Зафирова Маринска
Виолета Илиева Бахтарлиева
Виолета Трайкова Кирова
Владимир Георгиев Богданов
Галина Мирчева Дюлгерска
Георги Александров Пенджаков
Георги Борисов Бакалов
Георги Борисов Фурнаджиев
Георги Иванов Сойтариев
Георги Иванов Хаджинеделчев
Георги Кирилов Булакиев
Георги Кирилов Тодоров
Георги Николов Онтев
Георги Петров Грънчаров
Георги Росенов Урумов
Георги Стойков Тосев
Георги Стоянов Ангов
Георги Атанасов Панчев
Гошо Григоров Чаушев
Гюрга Андонова Ламбрева
Даниела Кирилова Султова
Даниела Темелкова Андреева
Данко Стойчев Ангелов
Десислава Николова Комитова
Диана Бончова Бозова
Диана Николова Цинцарова
Димитрина Асенова Василева
Димитрина Георгиева Желязкова
Димитрина Стоилова Георгиева
Димитър Георгиев Стаменов
Димитър Костадинов Симитчиев
Димчо Иванов Влахов
Долорес Петрова Бокова
Дора Дикова Балдина
Дюние Салих Банкели
Евгени Кирилов Станковски
Евгени Лазаров Карадалиев
Евгения Живкова Деливерска
Едуард Борисов Стоименов
Екатерина Димитрова Симидчиева
Екатерина Минкова Петрова
Елвера Неджимиева Молайова
Елена Александрова Геренска
Елена Валентинова Бебева
Елена Димитрова Икономова
Елена Иванова Илчева
Елена Иванова Кемалова
Елена Кирилова Иванова
Елена Кирилова Параскова
Елена Петрова Илиева
Елена Тодорова Бухлева
Елена Янева Немчева
Елза Славчева Пашалиева
Елина Маринова Стоилкова
Елица Борисова Динева
Елка Иванова Чанева
Елка Кирилова Лукарска
Емил Богомилов Илиев
Емилия Атанасова Панчева
Емилия Василева Динчева
Емилия Димитрова Митрева
Емилия Миткова Николова
Емилия Спасова Маникатова
Емине Мусова Куньова
Жана Костадинова Рускова
Живко Василев Панайотов
Живко Кирилов Николов
Жулиета Аспарухова Бръчкова
Здравка Иванова Тумбева
Златка Стойкова Троскова
Зоя Григорова Чонева
Ивайло Асенов Моллов
Иван Андонов Дюлгеров
Иван Божанов Терзиев
Иван Георгиев Ангелов
Иван Георгиев Мандичев
Иван Стоянов Панайотов
Иван Христов Ангов
Иво Паисиев Боришев
Илия Георгиев Янкулов
Илия Костадинов Иванов
Илия Крумов Найденов
Илия Павлов Попов
Илонка Кирилова Бабанова
Ирина Стоянова Коларова
Камелия Михайлова Влахова
Камен Василев Болчев
Камен Любомиров Спасов
Карамфилка Георгиева Ангелова
Карамфилка Тодорова Бозова
Катерина Панчева Станишева
Катюша Иванова Ангелова
Катя Димитрова Митрева
Катя Стойчева Гогулева
Кирил Георгиев Динков
Кирил Стоянов Цонев
Кирил Тодоров Циканделов
Константин Йорданов Даскалов
Костадин Андонов Вардев
Костадин Димитров Николов
Костадин Кирилов Мешков
Костадин Стоев Гюров
Костадинка Кирилова Дуевска
Красимир Георгиев Крачунов
Красимир Йорданов Димитров
Красимир Николов Тимев
Кръстьо Ангелов Тунчев
Латин Иванов Алексов
Лили Янакиева Татарева
Лилия Иванова Петкова
Лиляна Петрова Самарджиева
Любен Велев Вълков
Любен Петров Хаджиев
Любка Бориславова Стоименова
Людмил Димитров Стоянов
Людмила Кунева Чернева
Людмила Николаевна Софкина
Магдалена Йорданова Темелкова
Малина Атанасова Балъкчиева
Маргарита Димитрова Атанасова
Маргарита Иванова Данева
Маргарита Методиева Календерска
Маргарита Начкова Велкова
Маргарита Радоева Прегьова
Мариана Борисова Табакова
Мариана Илиева Попниколова
Мариана Кирилова Милчелиева
Мариана Павлова Тричкова
Мариела Борисова Вълчева
Мариела Николова Панковска
Марийка Кирилова Ненова
Мария Борисова Коджабашева
Мария Димитрова Кожухарова
Мария Иванова Мавродиева
Мария Йорданова Стойчева
Мария Кирилова Недялкова
Мария Крумова Цветкова
Мария Михайлова Киричева
Мария Михайлова Мишева
Мария Павлова Вацкова
Мария Петрова Попстоянова
Мария Славчева Симонска
Мария Стойчева Парапунова
Мария Трайкова Бичакова
Мария Александрова Караманова
Марияна Ангелова Гърменлиева
Марияна Евтимова Гюрова
Марлена Рандева Попилиева
Методи Илиев Янев
Милка Минчева Грънчарова
Младен Ясенов Пачеджиев
Момчил Огнянов Настанлиев
Мурад Юзеиров Юзеиров
Муса Салих Куньов
Надежда Спасова Вецова
Невена Асенова Балъкчиева
Незабравка Костадинова Янчовичина
Никола Атанасов Янкулов
Никола Георгиев Стоилов
Николай Йосифов Тишинов
Николина Кирилова Шопова
Павлина Асенова Пенкова
Петкана Александрова Шопова
Петрана Георгиева Белчева
Петър Борисов Календерски
Петър Георгиев Ковачев
Радка Борисова Узунова
Радослав Венциславов Царевски
Райна Георгиева Френгова
Райна Драганова Николова
Райна Кръстева Иванова
Райна Петрова Томанова
Райничка Владимирова Елезова
Реджеп Ахмедов Хърльов
Ренета Георгиева Атанасова
Роза Георгиева Хаджийска
Роза Миланова Вагалинска
Розалия Олегова Ламбрева
Росен Чавдаров Хаджиев
Росица Димитрова Богданова
Росица Зафирова Ценова
Роска Атанасова Станковска
Румен Георгиев Парапунов
Румен Иванов Димитров
Румен Петров Дупаринов
Румен Сидеров Минков
Румяна Ангелова Чапрешикова
Румяна Димитрова Чобанова
Руска Асенова Митова
Сашо Иванов Клешков
Светла Георгиева Щерянова
Светла Пламенова Младенова
Светла Стоянова Лазова
Светлана Борисова Даскалова
Светослав Цветков Спасов
Славиния Иванова Жегова
Славчо Петров Анастасов
Снежана Борисова Крачанова
Снежана Василева Тренчева
Снежана Владимирова Пойрязова
Снежана Илиева Бакърова
Снежана Любчова Янева
Снежана Михайлова Иванова
Снежанка Иванова Стоилова
Снежинка Кръстева Марчева
Сотир Ангелов Тумбалов
Спас Атанасов Манушкин
Спас Спартаков Янакиев
Спаска Здравкова Фезова
Станка Костадинова Димитрова
Стефан Георгиев Цанев
Стефан Димитров Андреев
Стефан Йорданов Симонски
Стефка Герасимова Богоева
Стефка Николова Стоянова
Стойчо Кирилов Яков
Стоян Иванов Стоянов
Таня Иванова Трънджиева
Таска Симеонова Георгиева
Татяна Иванова Амова
Теменужка Георгиева Георгиева
Тодор Борисов Зарев
Тодорка Бойчева Бакалова
Фиданка Николаева Петкова
Харалампи Георгиев Николов
Христин Иванов Лилов
Христина Велинова Христова
Христина Григорова Караманолева
Христина Кръстева Гущерова
Христина Тодорова Юрукова
Христо Кръстев Дамянов
Цветанка Живкова Сланчева
Цветанка Иванова Панчева
Цветанка Христова Стоянова
Юлия Йорданова Камберова
Юлия Манолова Овнарска
Юлия Николаева Френгова
Юлия Николова Христова
Юлияна Георгиева Митова
Юлияна Лазарова Лумпарова
Янко Димитров Бундов

Видео

всички видео клипове

www.PlatformaMedica.com

Анкета

Какво е мнението Ви за въвеждане на секция Орални презентации на Научния конгрес на БЗС в Бургас?

Би било интересно и полезно
Ще се обогати програмата на конгреса
Не е необходимо
Нямам мнение